Smart Communications & Technology Forum, 5.06.2013, Warszawa

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

W imieniu własnym i Zespołu CBE Polska zapraszamy do udziału w III edycji międzynarodowego „Smart Communications & Technology Forum”, które odbędzie się 5 czerwca 2013 roku w Warszawie. Podczas wydarzenia zaangażowani Eksperci omówią aktualny stan wdrożenia technologii oraz regulacji prawnych związanych z inteligentnymi: sieciami, licznikami i opomiarowaniem oraz potencjałem ich wykorzystania w różnych sektorach przemysłu.

Wśród najważniejszych zagadnień wydarzenia znalazły się:
- obecne i planowane ramy regulacyjne – jak daleko nam do reszty Europy?
- magazyny energii jako element ISE
- studium opłacalności inwestycji, rzeczywiste koszty implementacji i plany wdrożeniowe poszczególnych spółek
- europejscy i krajowi smart-liderzy
- współpraca międzysektorowa
- automatyzacja procesów
- technologie AMR / AMI / MDM
- hamulce rozwoju smart gridu
- operowanie informacją i zarządzanie danymi – co z bezpieczeństwem?
- case study: doświadczenia zagraniczne, projekty pilotażowe i komercyjne wdrożenia

Do udziału w wydarzeniu Organizatorzy zapraszają:
- przedstawicieli sektorów: energetycznego, telekomunikacyjnego, IT, gazowniczego, komunalnego, ciepłowniczego
- operatorów sieci przesyłowych
- inwestorów oraz dostawców produktów i rozwiązań technologicznych
- Firmy doradcze i inżynieryjne
- Przedsiębiorstwa z sektora budownictwa przemysłowego i wykonawców projektów
- pracowników banków finansujących inwestycje energetyczne
- reprezentantów uczelni wyższych i jednostek badawczych
- oraz wszystkie osoby zainteresowane rozwiązaniami smart grid

Ze względu na konferencyjno-wystawienniczy charakter wydarzenia, w przerwach poszczególnymi prelekcjami będzie można zapoznać się z szerokim asortymentem wiodących dostawców inteligentnych technologii z Polski i zagranicy.

Szczegółowe informacje związane z wydarzeniem oraz relacje z poprzednich edycji Forum dostępne są na stronie: http://cbepolska.pl/pl/iii-smart-communications-technology-forum.html

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa oraz współpracy merytorycznej i sponsorskiej.

Dane kontaktowe:
Center for Business Education
ul. Chmielna 35 / 200, 00-021 Warszawa

tel/fax: +48 22 82 77 123
e-mail: biuro@cbepolska.pl