W imieniu własnym i Zespołu CBE Polska zapraszamy do udziału w III edycji międzynarodowego „Smart Communications & Technology Forum”, które odbędzie się 5 czerwca 2013 roku w Warszawie. Podczas wydarzenia zaangażowani Eksperci omówią aktualny stan wdrożenia technologii oraz regulacji prawnych związanych z inteligentnymi: sieciami, licznikami i opomiarowaniem oraz potencjałem ich wykorzystania w różnych sektorach przemysłu.

Wśród najważniejszych zagadnień wydarzenia znalazły się:
– obecne i planowane ramy regulacyjne – jak daleko nam do reszty Europy?
– magazyny energii jako element ISE
– studium opłacalności inwestycji, rzeczywiste koszty implementacji i plany wdrożeniowe poszczególnych spółek
– europejscy i krajowi smart-liderzy
– współpraca międzysektorowa
– automatyzacja procesów
– technologie AMR / AMI / MDM
– hamulce rozwoju smart gridu
– operowanie informacją i zarządzanie danymi – co z bezpieczeństwem?
– case study: doświadczenia zagraniczne, projekty pilotażowe i komercyjne wdrożenia

Do udziału w wydarzeniu Organizatorzy zapraszają:
– przedstawicieli sektorów: energetycznego, telekomunikacyjnego, IT, gazowniczego, komunalnego, ciepłowniczego
– operatorów sieci przesyłowych
– inwestorów oraz dostawców produktów i rozwiązań technologicznych
– Firmy doradcze i inżynieryjne
– Przedsiębiorstwa z sektora budownictwa przemysłowego i wykonawców projektów
– pracowników banków finansujących inwestycje energetyczne
– reprezentantów uczelni wyższych i jednostek badawczych
– oraz wszystkie osoby zainteresowane rozwiązaniami smart grid

Ze względu na konferencyjno-wystawienniczy charakter wydarzenia, w przerwach poszczególnymi prelekcjami będzie można zapoznać się z szerokim asortymentem wiodących dostawców inteligentnych technologii z Polski i zagranicy.

Szczegółowe informacje związane z wydarzeniem oraz relacje z poprzednich edycji Forum dostępne są na stronie: http://cbepolska.pl/pl/iii-smart-communications-technology-forum.html

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa oraz współpracy merytorycznej i sponsorskiej.

Dane kontaktowe:
Center for Business Education
ul. Chmielna 35 / 200, 00-021 Warszawa

tel/fax: +48 22 82 77 123
e-mail: biuro@cbepolska.pl