W ramach kampanii „Zobacz czym oddychasz”, Krakowski Alarm Smogowy we współpracy z Radiem Kraków i Województwem Małopolskim zbadał jakość powietrza w 6 małopolskich gminach: Krzeszowicach, Kętach, Kalwarii Zebrzydowskiej, Makowie Podhalańskim, Myślenicach i Rzepienniku Strzyżewskim. Przez 6 tygodni przenośne pyłomierze monitorowały jakość powietrza. W Kętach i Krzeszowicach badania były prowadzone od
13 listopada do 25 listopada, w Kalwarii Zebrzydowskiej i Makowie Podhalańskim od 26 listopada do 7 grudnia, a w Myślenicach i gminie Rzepiennik Strzyżewski od 8 grudnia do 19 grudnia.

Oprócz pomiarów za pomocą pyłomierzy, złą jakość powietrza w gminach obrazowały modele kilkumetrowych sztucznych płuc pokrytych białą tkaniną filtracyjną. Po kilkunastu dniach „oddychania” zanieczyszczonym powietrzem białe płuca stawały się czarne.

Wyniki badań

Wyniki badań wykazały, że w mniejszych miejscowościach powietrze jest bardziej zanieczyszczone niż w Krakowie. Zarówno liczba dni z przekroczeniami jak i średnie stężenie pyłów były znacząco niższe w Krakowie niż w badanych miejscowościach.

Najgorsze wyniki zostały odnotowane w Makowie Podhalańskim oraz w Myślenicach.

W Makowie Podhalańskim, w ciągu 10 z 11 dni pomiarów normy dla PM10 były przekroczone, a średnie stężenia w całym okresie pomiarów wyniosły 106 µg/m3. Maksymalne stężenie pyłu PM10 w okresie prowadzenia badań wyniosło 420 µg/m3 i zostało odnotowane 25.11.2020 roku o godzinie 8:00.

W Myślenicach normy były przekroczone w 11 z 12 dni pomiarów. Średnie stężenia w całym okresie pomiarów wyniosły 76 µg/m3.

W Krakowie w dniach pomiarów wartości były dużo niższe. Wyniki badań przedstawia poniższa tabela.

  Liczba dni pomiaru Liczba dni z przekroczeniem normy dla PM10 Średnie stężenia w całym okresie pomiarów
Pomiar w dniach: 13-24.11.2020
Kęty 12 5 52 µg/m3
Krzeszowice 12 6 49 µg/m3
Kraków 12 1 41 µg/m3
Pomiar w dniach: 26.11.2020 – 07.12.2020
Kalwaria Zebrzydowska 11 8 76 µg/m3
Maków Podhalański 11 10 106 µg/m3
Kraków 11 4 42 µg/m3
Pomiar w dniach: 8-19.12.2020
Myślenice 12 11 76 µg/m3
Rzepiennik 12 0 30 µg/m3
Kraków 12 5 48 µg/m3

Wyniki badań, Źródło: KAS

Jak wyglądały płuca po 12 dniach w Myślenicach?

Źródło: KAS

Rozszerzenie kampanii

Jak podaje KAS, choć realizowana kampania dobiega końca, modele płuc zmienią lokalizację, by w innych częściach Polski pokazywać mieszkańcom jaki wpływ na nasze organizmy ma oddychanie zanieczyszczonym powietrzem.

Instalacje stoją obecnie w trzech miejscach – Dąbrowie Tarnowskiej w Małopolsce oraz w Pszczynie i Raciborzu w województwie śląskim, a do końca sezonu grzewczego odwiedzą w sumie 24 miejscowości w ramach większej kampanii Polskiego Alarmu Smogowego pn. „Zobacz czym oddychasz. Zmień to”.

Źródło: Krakowski Alarm Smogowy

Redakcja GLOBEnergia