W dzisiejszych czasach coraz więcej uwagi przykładamy do ochrony środowiska. Świadomi efektu cieplarnianego, sięgamy do „czystego” sposobu wytwarzania energii, by zredukować emisję dwutlenku węgla.

Coraz więcej pojawia się w naszym krajobrazie instalacji wiatrowych, dużo słyszy się o energii geotermalnej. Do wytwarzania energii wykorzystać możemy również energię słoneczną. Ciekawym i zarazem efektywnym sposobem jej wykorzystania jest wieża solarna.

 
Technologia wieży solarnej oparta jest na trzech podstawowych elementach.
Są to:
– heliostat
– odbiornik umieszczony na wieży
– wieża
Pole heliostatów ustawiając się odpowiednio względem słońca skupia promienie słoneczne i koncentruje je na odbiorniku w górnej części wieży. Odbierane ciepło wykorzystywane jest do wytwarzania pary, która napędza turbinę wytwarzającą energię elektryczną.

Instalacje

Pierwsza w Europie komercyjna wieża solarna (PS10 firmy Abengora Solar) działa z powodzeniem już od ponad dwóch lat. Zlokalizowana w Sanlúcar la Mayor niedaleko Sewilli instalacja posiada moc 11 MW. Generuje energię, która pozwala zaspokoić potrzeby 5500 gospodarstw domowych. Elektrownia składa się z 624 heliostatów o powierzchni 120 m². Całkowita powierzchnia skupiająca promienie słoneczne wynosi więc 75000 [m²]. Zwierciadła skupiają promienie słoneczne na 115-metrowej wieży. Uzyskiwana para ma temperaturę około 250 [°C] i ciśnienie 40 [bar]. Elektrownia jest zdolna wytwarzać 24,3 [GWh] energii rocznie. Dzięki zamontowanemu systemowi zbiorników magazynujących wytworzoną parę, elektrownia może produkować energię po zmroku, z niepełnym obciążeniem, przez około godzinę.

Istnieją pewne wymogi, które muszą zostać spełnione, by można było rozważyć budowę elektrowni wykorzystującej skupione promieniowanie słońca do wytwarzania energii. Opłacalność ekonomiczna projektu zależy od wartości bezpośredniego promieniowania słonecznego w miejscu ulokowania inwestycji. Do prawidłowej i opłacalnej pracy elektrowni niezbędna jest wyższa wartość nasłonecznienia w miejscu planowanej budowy. Ważną rolę odgrywa również ukształtowanie terenu. Płaski teren ułatwia prace związane z budową, lecz wieżę solarną dostosować można do zróżnicowanego ukształtowania terenu. Pole heliostatów można przykładowo umieścić na słonecznym zboczu zwróconym w kierunku południa. Niezbędna jest dostępność sieci energetycznej umożliwiającej włączenie do niej elektrowni. (…)

Źródło: www.abengoasolar.com

Bartosz Zieliński
AGH Katedra Surowców Energetycznych


Cały artykuł – GLOBEnergia 3/2010