Na początku maja, zarząd firmy Solar World  poinformował, że po przeprowadzeniu rzetelnego przeglądu sytuacji finansowej, jest zmuszony do uruchomienia postępowania upadłościowego.

Wiadomość tę ogłoszono elektronicznie, po analizie warunków do prowadzenia dalszej działalności gospodarczej i po analizie zadłużenia. Ta informacja wywołała falę komentarzy, na temat tego, co w tej sytuacji z inwestorami, z gwarancją na moduły, z przetargami i kontraktami, z jakimi firma związana była z klientami.

Teraz, chcielibyśmy poinformować właśnie o tym, jak wygląda obecnie sytuacja w firmie.

Upadłością firmy Solar World zarządza  firma Horst Piepenburg. Według niej, działalność operacyjna Solar World i jej niemieckich spółek produkcyjnych została ustabilizowana, a moduły zostały ponownie dostarczone do klientów.

Wiemy również, że firma SolarWorld wyznaczyła firmę Macquarie Capital do poszukiwania inwestora, dzięki któremu uniknie się całkowitego zamknięcia firmy.

Firma również reguluje długi w stosunku do pracowników. Jak podano do publicznej wiadomości, płace i wynagrodzenia za maj 2017 r. zostały zapłacone 2 200 pracownikom w terminie. Przypomnijmy, że pod koniec 2016 roku, firma Solar World zatrudniała w pełnym wymiarze godzin około 3034 pracowników.

Solar World – jest nadzieja?

Horst Piepenburg podkreśla, że Indie i Niemcy chcą wzmocnić współpracę w dziedzinie energii ze źródeł odnawialnych i przemysłu solarnego. Ponadto Horst Piepenburg poinformował, że podczas wizyty premiera indyjskiego w Berlinie, delegacja indyjskiego Ministerstwa Energii odwiedziła spontanicznie Solar World. Wszystko po to, by uzyskać informacje o znaczeniu innowacji w firmie, która stawiała na wysoką jakość modułów słonecznych.

„Widzimy zainteresowanie delegacji z Indii – po bardzo pozytywny sygnał”- dodaje Horst Piepenburg.

Spółka SolarWorld AG i jej niemieckie spółki zależne wszczęły postępowanie upadłościowe w dniu 10 maja 2017 r.

Przed ogłoszeniem upadłości Solar World poinformował o wynikach wstępnych z pierwszego kwartału 2017 r. Pierwszy kwartał bieżącego roku zakończono z przychodmi wysokości blisko 186 mln EUR. Straty były w wysokości 18 mln EUR.

SolarWorld poinformował również, że dr Georg Gansen, członek i przewodniczący Rady Nadzorczej SolarWorld złożył rezygnację z pełnienia funkcji i obowiązków w spółce  od 30 czerwca 2017 r.

Przyczyną problemów finansowych firmy stała się również sytuacja na rynku fotowoltaicznym w USA, pod koniec 2016 roku. Nie bez znaczenia było zwiększanie zdolności produkcyjnych głównych konkurentów w branży, a więc JinkoSolar, Trina Solar i Hanwha Q CELLS. Firmy te lokowały swoje fabryki poza Chinami. Tym samym omijały istniejące ograniczenia, zarówno w Europie jak w USA, przez co obniżały ceny produktów.

Źródło: pv-tech.org

Redakcja GLOBEnergia