SolarEdge od 2006 jest producentem inteligentnej technologii, która pozwala dzięki falownikom, optymalizatorom mocy i portalowi monitoringu na jeszcze większą kontrolę nad instalacją fotowoltaiczną, większe bezpieczeństwo i lepsze uzyski. Wyniki sprzedaży osiągnięte przez firmę nie tylko w czwartym kwartale, ale w całym 2019 roku, są po raz kolejny imponujące.

Z przyjemnością kończymy kolejny bardzo udany rok ze wzrostem przychodów o ponad 50% w 2019 r., z których większość została wygenerowana przez naszą działalność związaną z energią słoneczną.- mówi Zvi Lando, CEO SolarEdge

Firma SolarEdge z roku na rok umacnia swoją pozycję na światowym rynku fotowoltaicznym.

W tym roku kontynuowaliśmy rozwój naszej działalności, a także dokonaliśmy znacznych inwestycji w przejęte przedsiębiorstwa, które otwierają dla nas nowe możliwości rozszerzenia oferty produktów na sąsiednie segmenty. – dodaje Zvi Lando

Rekordowe wyniki

Przychody SolarEdge w 2019 roku związane z fotowoltaiką wyniosły 1,34 mld USD. Tylko w czwartym kwartale 2019 roku, przychody związane z fotowoltaiką wyniosły 389 mln USD.

Ogólne przychody w 2019 roku wyniosły 1,43 mld USD, co stanowi wzrost o 52% w porównaniu z 937 mln USD w poprzednim roku. Marża GAAP wyniosła 33,6%, w porównaniu z 34,1% w poprzednim roku. Marża non- GAAP wyniosła 34,9%, w porównaniu z 34,6% w poprzednim roku. Zysk operacyjny w ujęciu GAAP wyniósł 189,9 mln USD, co stanowi wzrost o 36% w porównaniu z 139,4 mln USD w poprzednim roku, a w ujęciu non-GAAP wyniósł 276,8 mln USD, co stanowi wzrost o 59% w porównaniu z 174,3 mln USD w poprzednim roku. Zysk netto w ujęciu GAAP wyniósł 146,5 mln USD, co stanowi wzrost o 14% w porównaniu z 128,8 mln USD w poprzednim roku.Zysk netto w ujęciu non-GAAP wyniósł 233,2 mln USD, co stanowi wzrost o 48% w porównaniu z 157,3 mln USD w poprzednim roku.

Falownik SolarEdge

Tylko w czwartym kwartale 2019 roku, SolarEdge sprzedał falowniki o mocy 1,6 GW(AC), a w całym 2019 roku 5.6 GW(AC).

Plany na pierwszy kwartał 2020 roku

Firma oczekuje, że osiągnie jeszcze wyższy wzrost sprzedaży. Planuje osiągnąć przychód w okolicach 425-440 mln dolarów, przy marży rzędu 32-34 procent. Przy sprzedaży produktów związanych z energetyką słoneczna, firma planuje osiągnąć przychody na poziomie 405-415 mln dolarów przy marży na poziomie 33-35 proc.

SolarEdge

Producent falowników fotowoltaicznych.