Nowości od SolarEdge – usługi sieciowe i wirtualne elektrownie

Zdjęcie autora: SolarEdge

SolarEdge

Producent falowników fotowoltaicznych.

Usługi sieciowe SolarEdge

Usługi sieciowe SolarEdge oferują agregacyjną kontrolę i raportowanie danych umożliwiające łączenie fotowoltaiki i pamięci masowej w chmurze. Tym sposobem tworzy się wirtualne elektrownie.

Oferując korzyści wszystkim zainteresowanym, SolarEdge zapewnia, że rozwiązanie zapewni narzędzia do wykorzystania rozproszonych systemów generowania energii w celu bardziej wydajnego zaspokojenia popytu. Sprzedawcy energii będą mogli cieszyć się ochroną przed wysokimi wahaniami cen energii. Właściciele systemów PV mogą zwiększyć swoje dochody dzięki przyłączeniu się do tej nowej gospodarki energetycznej.

Zalety nowych rozwiązań

Wraz z rosnącą liczbą instalacji fotowoltaicznych i wzrostem zainteresowania magazynowaniem energii na całym świecie, produkcja energii przechodzi z systemy scentralizowanego, do rozproszonego. W tej rozproszonej sieci, energia jest produkowana bliżej miejsca, w którym jest przechowywana i zużywana. Zapewnia to właścicielom systemów PV i systemów magazynowania energii nowe możliwości w zakresie przychodów. Mogą sprzedawać własną, zmagazynowaną energię. Jednak nowa, złożona sieć generowania rozproszonego wymaga zaawansowanych platform zarządzania, aby zapewnić w czasie rzeczywistym zagregowaną kontrolę zapotrzebowania i dostaw energii.

Twórcy o nowych rozwiązaniach

- Wraz z ciągłą ewolucją w dziedzinie fotowoltaiki i magazynowania, energia odnawialna może być przystępna cenowo i powszechnie dostępna. Zbliżamy się do dnia, w którym wszyscy będą produkować, przechowywać i sprzedawać własną energię - powiedział Guy Sella, dyrektor generalny SolarEdge i założyciel dodając, że usługi sieciowe od SolarEdge mają na celu przyspieszenie przejścia na bardziej stabilną i opłacalną sieć, w której ludzie będą mieć większą kontrolę nad swoją energią.

- Wdrożenie nowego modelu wytwarzania energii wymaga jednoczesnego postępu na poziomie sprzętu, systemu i sieci. Nasz falownik HD-Wave sprawił, że fotowoltaika jest bardziej ekonomiczna. Na poziomie systemowym, nasze falowniki synchronizują produkcję, wykorzystanie i magazynowanie energii, aby zapewnić bezproblemową pracę z naszą platformą monitorującą - powiedział Lior Handelsman, wiceprezes ds. Marketingu i strategii produktowej SolarEdge, założyciel, który twierdzi, że na poziomie sieci usługi sieciowe od SolarEdge umożliwiają agregację i synchronizację wielu systemów PV w celu utworzenia rozproszonej sieci. Zauważa, że jest to ważny krok na drodze do wszechobecności energii słonecznej.

Nowości od SolarEdge – dlaczego takie ważne?

Rozwiązanie pomaga rozwiązać szereg złożonych problemów związanych z energią, takich jak braki w wytwarzaniu, wąskie gardła przesyłowe, arbitraż energetyczny i zaburzenia równowagi częstotliwości, zmniejszając w ten sposób potrzebę inwestowania w dodatkową i kosztowną infrastrukturę. Zapewni również sprzedawcom energii ochronę przed wzrostem cen poprzez ułatwienie dostępu do zgromadzonej energii.

Ponieważ rynki PV ewoluują od taryf gwarantowanych do pomiaru netto, a ostatecznie do konsumpcji własnej, usługi sieciowe zapewnią właścicielom domów możliwość zmaksymalizowania zużycia energii z własnej produkcji i zwiększenia strumienia przychodów z tytułu sprzedaży.

Zobacz również