SolarEdge od 2006 jest producentem inteligentnej technologii, która pozwala dzięki falownikom, optymalizatorom mocy i portalowi monitoringu na jeszcze większą kontrolę nad instalacją fotowoltaiczną, większe bezpieczeństwo i lepsze uzyski. Wyniki sprzedaży osiągnięte przez firmę w trzecim kwartale 2019 roku, są imponujące!

Plany na trzeci kwartał, czy zrealizowane?

Po rekordowym drugim kwartale, SolarEdge oczekiwało, że w trzecim osiągnie jeszcze wyższy wzrost sprzedaży. Planowany przychód mieścił się w okolicach 395-410 mln dolarów, przy marży rzędu 32-34 procent i udało się! Firma osiągnęła rekordowe przychody w wysokości 410,6 mln USD, przy marży w wysokości 33,9%. Przychód okazał się o 600 000 dolarów wyższy niż zakładała spółka.

foPrzy sprzedaży produktów związanych z energetyką słoneczną, firma planowała osiągnąć przychody na poziomie 375-390 mln dolarów przy marży na poziomie 33-35 proc. To również się udało! Przychody ze sprzedaży produktów związanych z energetyką słoneczną wyniosły 387,8 mln USD przy marży około 35%.

Porównanie z poprzednimi kwartałami

W drugim kwartale, spółka zanotowała rekordowe przychody w wysokości 325,0 mln USD. Oznaczało to wzrost o 20% w porównaniu z 271,9 mln USD w pierwszym kwartale oraz o 43% w porównaniu z 227,1 mln USD w drugim kwartale ubiegłego roku. Przychód w wysokości 410,6 mln USD w 3. kwartale oznacza wzrost na poziomie 26%.
Przychody związane z fotowoltaiką w drugim kwartale wyniosły 306,7 mln USD, a w pierwszym kwartale 253,1 mln USD, zatem firma osiągnęła 21-procentowy wzrost. W obliczu 387,8 mln USD w trzecim kwartale, SolarEdge osiągnął wzrost również na poziomie około 26%.

Falowniki

W drugim kwartale, SolarEdge sprzedał falowniki o mocy 1,3 GW(AC). To o 0,2 GW więcej niż w pierwszym kwartale tego roku. W trzecim kwartale było to już 1,5 GW(AC), czyli o kolejne 0,2GW więcej.

Plany na kolejny kwartał

SolarEdge planje, że w ostatnim kwartale 2019 roku osiągnie takie same lub jeszcze wyższe przychody, na poziomie 410-420 mln dolarów przy marży 32-34%. W przypadku przychodów związanych z fotowoltaiką, spółka zakłada że uda jej się osiągnąć 388 – 398 mln dolarów przy marży między 33 a 35%.

Wierzymy, że mamy dobrą pozycję do dalszego rozwoju zarówno w naszej podstawowej działalności jako liderów w technologii falowników fotowoltaicznych, jak i w naszych nowych działaniach związanych z ogniwami litowo-jonowymi i akumulatorami, rozwiązaniami napędowymi w e-mobilności oraz systemami bezprzerwowego zasilania – mówi Zvi Lando, CEO w SolarEdge.

Redakcja GLOBEnergia