Solaris Sverige AB, przedstawiciel polskiej firmy Solaris Bus & Coach S.A. na rynku szwedzkim, uczestniczy w innowacyjnym projekcie „EVolution Road” („elektryczna droga”), dotyczącym budowy drogi elektrycznej, która automatycznie wykrywa i ładuje pojazdy elektryczne.

Do testów na innowacyjnej drodze zostanie przystosowany trolejbus marki Solaris. Celem inicjatywy jest sprawdzenie w praktyce nowych sposobów ładowania pojazdów elektrycznych i rozwój systemów transportowych wolnych od paliw kopalnianych. „EVolution Road” to droga elektryczna, która umożliwia ładowanie baterii autobusu oraz innych pojazdów elektrycznych – zarówno podczas jazdy, jak i podczas postoju.

Gdzie projekt będzie realizowany?

Nowatorski projekt badawczorozwojowy, zainicjowany przez szwedzką firmę Elonroad AB wraz z Wydziałem Inżynierii Uniwersytetu w Lund, zostanie zrealizowany przy ścisłej współpracy przedstawicieli przemysłu, środowisk akademickich i sektora publicznego.

Pojazdem testowym wykorzystywanym w projekcie będzie trolejbus marki Solaris. Testowy odcinek trasy zlokalizowany będzie w mieście Lund w południowej Szwecji. Kilometrowy odcinek drogi wyposażony zostanie w zestaw segmentów szyn elektrycznych o długości 1 metra każdy.

Jak będzie działał system?

W podwoziu Solarisa Trollino, wybranego do jazd testowych, zostanie zamontowany specjalnie opracowany agregat odbierający napięcie z szyn zamontowanych w drodze. Baterie trakcyjne pojazdu będą ładowane, gdy znajdujący się w podwoziu odbiornik połączy się z szyną przewodzącą zainstalowaną w drodze. Polski producent będzie odpowiedzialny za rozwój integracji między pokładowymi systemami ładowania a odbiornikiem przewodzącym, zainstalowanym pod pojazdem.

Budowa demonstracyjnego odcinka drogi rozpocznie się w pierwszym kwartale 2020 r., cały projekt zaś planowany jest na okres trzech lat. Łączna wartość inwestycji wynosi 9 mln EUR, a zamawiającym i głównym finansującym jest Szwedzkie Ministerstwo Transportu. Droga elektryczna będzie wykorzystywać komunikację bezprzewodową do identyfikacji zbliżających się pojazdów elektrycznych. Po ich wykryciu włączona zostanie moc w segmentach szyn znajdujących się bezpośrednio pod pojazdem.

Energia może być dostarczana tylko przez jeden konkretny segment szyny, z którym zainstalowany w pojeździe odbiornik się połączy i odbierze przekazywaną przez nią energię. We wszystkich innych segmentach szyny ładowania – zlokalizowanych przed oraz za poruszającymi się pojazdami – zasilanie będzie wyłączone. Dzięki temu ten rodzaj ładowania będzie można bezpiecznie instalować zarówno w miastach, jak i na autostradach.

Zalety nowatorskiego systemu

Jedną z głównych zalet tego rodzaju ładowania, nazywanego również ładowaniem ‘in motion charging’, jest to, że pojazd nie musi być wyposażony w dużą liczbę baterii trakcyjnych. To z kolei owocuje zmniejszeniem masy i kosztów zakupu oraz eksploatacji pojazdu elektrycznego. Pozwala to ponadto wydatnie zaoszczędzić czas, ponieważ w tym rozwiązaniu nie ma konieczności postoju na uzupełnienie energii w bateriach. Instalacja szyn do ładowania w niewielkim stopniu ingeruje w istniejącą infrastrukturę miejską. Do realizacji projektu nie są bowiem potrzebne maszty ani przewody napowietrzne, nie ma także potrzeby tworzenia zabudowy ochraniającej przed skutkami ewentualnej kolizji z masztami ładowarek pantografowych.

Plany zakładają, że opłaty za korzystanie z elektrycznej drogi będą dokonywane automatycznie dzięki bezprzewodowej komunikacji między pojazdem oraz drogą. Partnerami tego innowacyjnego na skalę światową projektu, oprócz firmy Solaris, są Wydział Inżynierii Uniwersytetu w Lund, Szwedzki Narodowy Instytut Badawczy Dróg i Transportu, gmina Lund, oraz firmy Elonroad, Innovation Skåne AB, Kraftringen Energi AB, Ramboll AB i Skånetrafiken.

In Motion Charging to rozwiązanie, które stanowi połączenie zalet komunikacji trolejbusowej oraz autobusu elektrycznego: głównym źródłem zasilania są baterie trakcyjne, ale – co jest kluczowe – ładowanie odbywa się w ruchu bez konieczności zatrzymywania pojazdu.

System IMC nie wymaga elektryfikacji całkowitej długości linii, a ponadto w przypadku wspólnych odcinków wielu linii komunikacyjnych istniałaby możliwość wykorzystania sieci trakcyjnej przez wiele linii. W systemie IMC część trasy linii komunikacyjnej jest pokryta siecią trakcyjną służącą do ładowania baterii trakcyjnych. Pozostałą część, pozbawioną sieci trakcyjnej, pojazdy pokonują przy użyciu zasilania bateryjnego.

Czy system był już wcześniej stosowany?

Rozwój trolejbusów z pomocniczym zasilaniem bateryjnym stworzył podstawy dla praktycznej aplikacji systemu IMC. Prototypowa linia oparta o IMC w ramach istniejącej sieci trolejbusowej funkcjonuje w Landskronie w Szwecji. W Szwecji zbudowano również prototypowy fragment autostrady wyposażonej w sieć trakcyjną, do testowania elektrycznych ciężarowych samochodów elektrycznych ładowanych w systemie IMC.

A czy Polska jest gotowa na rozwój elektromobilnośći?

Solaris Sverige AB, przedstawiciel polskiej firmy Solaris Bus & Coach S.A. na rynku szwedzkim, uczestniczy w innowacyjnym projekcie „EVolution Road”. A czy sama Polska jest gotowa na rozwój elektromobilnośći? W ramach Inteligentnych Systemów Transportowych, dokonywane były pomiary oceniające możliwości wykorzystania systemu In Motion Charging w gdyńskich trolejbusach, choć opierających się na nieco innej zasadzie działania niż wbudowane w drogę szyny, tak jak to będzie w szwedzkim Lund.

Polskie Solarisy biorą teraz udział w innowacyjnym projekcie w Szwecji. Ciekawe, czy kiedyś system będzie powszechnie stosowany na świecie. Czy Polska jest gotowa na rozwój elektromobilnośći? Porozmawiajmy o tym podczas II Kongresu Trendy Energetyczne!

 

Źródła: Solaris, M.Bartłomiejczyk, 2016

 

Redakcja GLOBEnergia