(fot. główna: © COLAS – Joachim Bertrand)

Jednym z pilotażowych projektów będzie solarna droga o długości 1 km zrealizowana w tym samym regionie, w którym znajduje się fabryka, a więc w okolicy Tourouvre, Orne na północy Francji.

Wattway jest wynikiem 5-letnich badań firmy Colas z branży infrastruktury transportowej we współpracy z francuskim Narodowym Instytutem na rzecz Energii Słonecznej (French National Institute for Solar Energy) i niewątpliwie jest też interesującą innowacją. Nowy zakład produkcyjny znajduje się w sąsiedztwie siedziby Colas. Oczekuje się, że skróceniu ulegnie czas produkcji płyt, które uprzednio produkowane były w Instytucie.

Grubość panelu Wattway by © COLAS – Joachim Bertrand

Porównanie grubości panelu Wattway do monety, źródło: © COLAS – Joachim Bertrand

Produkt jest oparty na krystalicznym krzemie i choć bardzo cienki, według firmy Colas jest jednocześnie „bardzo wytrzymały, zaprojektowany w taki sposób, aby jak najdłużej służyć użytkownikom i antypoślizgowy”. Ma wytrzymać ciężar wszystkich typów pojazdów, które mogą się po nim przemieszczać, w tym samochodów ciężarowych.

Panele Wattway mogą znaleźć zastosowanie na istniejących już drogach, umożliwiając zrównoważoną generację energii, jednocześnie nie wpływając na ruch, na nich się odbywający.

Zbliżenie na panel Wattway by © COLAS – Joachim Bertrand

Panele Wattway, źródło: © COLAS – Joachim Bertrand

Coals przyjmuje już zamówienia na panele o wielkościach od 10 do 50 m2. W 2017 roku panele mają oficjalnie zostać włączone do oferty firmy, która ulegnie wtedy rozszerzeniu. Według danych producenta 20 m2 instalacji wystarczy, aby zasilić dom jednorodzinny w energię elektryczną.

Podczas otwarcia minister Royal ogłosiła wsparcie rozwoju paneli fotowoltaicznych Wattway z funduszy państwa, które wyniesie 5 000 000 €. Minister osobiście wspiera innowacyjny patent, często wypowiadając się publicznie o możliwych zastosowaniach Wattway.

Jak podaje firma, panele mogą pracować minimum 10 lat w zależności od natężenia ruchu, które może wpłynąć na ich szybszą eksploatację. W miejscach, w których nie mamy do czynienia z dużym natężeniem, np. na parkingach, panele mogą pracować nawet do 20 lat.

Instalacja Wattway by © COLAS – Joachim Bertrand

Instalacja Wattway, źródło: © COLAS – Joachim Bertrand

„Z uwagi na problemy techniczne związane z łączeniem paneli, muszą być one zainstalowane przez autoryzowanego technika”. Firma wyraża również nadzieję, że w ciągu najbliższych 2-3 lat możliwa będzie instalacja Wattway na drogach prywatnych i podjazdach.

Źródło: pv magazine, wattway by Colas

Opracowanie: redakcja GLOBEenergia