Szczawnica jest gminą uzdrowiskową, dlatego w zakresie ochrony środowiska ciążą na niej szczególne obowiązki. Przede wszystkim musi spełniać określone normy z zakresu ochrony powietrza, wody i gleby.

Normy te dla obszarów uzdrowiskowych są zaostrzone. Dlatego też w 2007 roku władze samorządowe Szczawnicy, zachęcone interesującymi programami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego, zdecydowały się podjąć unikatowe w skali kraju przedsięwzięcie dotyczące zamontowania ok. 2000 kolektorów słonecznych ogrzewających wodę użytkową u indywidualnych odbiorców na terenie Szczawnicy. Podobny pomysł zrodził się w kilku powiatach województwa małopolskiego, które jednak obrały drogę skorzystania w tym zakresie ze środków unijnych. Niestety wkrótce okazało się, że środki unijne na to bardzo interesujące wszystkich przedsięwzięcie ekologiczne są nie do pozyskania przez powiaty i gminy. Szczawnica wybrała inną drogę i postanowiła skorzystać z własnego pomysłu, w ramach którego zdecydowała sięgnąć po środki krajowe. Przedsięwzięcie spotkało się z olbrzymim zainteresowaniem społeczeństwa, a do Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Szczawnicy „EKO Szczawnica”, założonego w celu organizacji tego przedsięwzięcia, przystąpiło ponad 400 osób. Władze samorządowe precyzyjnie określiły warunki uczestnictwa oraz przyjęły harmonogram i kalendarz działań. Pierwszy pozytywnie na wniosek Szczawnicy odpowiedział Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przyznając pożyczkę w wysokości 3 473 000 zł, oprocentowaną w skali 4%, z możliwością jej umorzenia w wysokości 35%. Fundacja Eko Fundusz Warszawa uznała przedsięwzięcie za bardzo interesujące, ale nie mogła znaleźć formuły prawnej dla dofinansowania indywidualnych osób.

 
kolektory słoneczne efekt ekologicznyOstatecznie władze samorządowe Szczawnicy taką formułę wypracowały, a polegała ona na tym, że kolektory miałyby być przekazane odbiorcom indywidualnym w użyczenie. Mimo że Eko Fundusz zaakceptował to rozwiązanie i uznał je za prawnie dopuszczalne, to w rezultacie nie zdecydował się na dofinansowanie tego przedsięwzięcia ze względu na brak środków. Władze samorządowe Szczawnicy najdłużej oczekiwały na decyzję od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, co jednak się opłaciło. Szczawnica znalazła się na liście rankingowej, na której umieszczono projekt o dofinansowanie przedsięwzięcia w wysokości 50% jego wartości na kwotę 4 217 000 zł.
 
Tomasz Moskalik
Urząd Miasta
i Gminy Szczawnica
 

Globenergia 1/2011
okladka-1-2011Image39