Tory kolejowe – gigantyczne elektrownie fotowoltaiczne?

Niemal każdy sektor przemysłu kieruje się w stronę czystej energetyki. Widać to również w transporcie – pojazdy elektryczne są coraz powszechniejsze, a wymagania stawiane wersjom spalinowym ciągle wyższe. Inaczej sytuacja wygląda w transporcie kolejowym. Tory ciągle okupowane są przez pociągi z silnikiem Diesla.

Oczywiście pojawiały się już pomysły na pociągi napędzane fotowoltaiką oraz biopaliwami. Kilka dni temu w Niemczech odbył się kurs pierwszego na świecie wodorowego pociągu, o którym napisano więcej tutaj. Jeszcze ciekawszy pomysł na energetyczną transformację tego środka transportu zaproponowała firma Bankset Energy z UK.

Opracowali oni fotowoltaikę, która może zostać umieszczona pomiędzy szynami kolejowymi. Umożliwia to zagospodarowanie gigantycznych ilości terenu, które w obecnym momencie są „bezproduktywne”.

The solar panels can clip on to existing railway sleepers

Firma szacuje, że z każdego tysiąca kilometrów takiej „instalacji” jest w stanie uzyskać moc rzędu 200 MW. Wygenerowana energia nie będzie w żaden sposób zasilała pociągu. Zamiast tego, stanie się lokalnym źródłem energii, docelowo na terenach pozbawionych dostępu do sieci. Z drugiej strony, testy tego rozwiązania będą przeprowadzane w krajach o ugruntowanej sytuacji energetycznej.

Według Bankset Energy, pomysł jest rozwijany od 2013 roku, a jego początkowy budżet wynosił około 10 milionów euro, na który składały się fundusze amerykańskich, chińskich i europejskich partnerów. Kolejna „runda” inwestycji ma pochłonąć 300 milionów euro. Pierwsze projekty w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii mają zostać zrealizowane do końca 2019 roku. Jeżeli okażą się sukcesem, firma planuje rozszerzyć swoją działalność na resztę świata.

Trudno powiedzieć, czy uda się zrealizować tak ambitne zapowiedzi. Według Bankset Energy, ich ułożone między szynami panele mają potencjał, by stać się największą na świecie „elektrownią” fotowoltaiczną. Łatwo się domyślić, że samo uregulowanie kwestii prawnych związanych z wytwarzaniem elektryczności w tak wielu krajach będzie sporym wyzwaniem. Z drugiej strony, technologia ta pozwoli budować „farmy” fotowoltaiczne praktycznie bez ponoszenia kosztów zakupu terenu.

Źródło: smartrailworld.com, bankset-energy.com

Maciej Janiszkiewicz

Redaktor GLOBEnergia