Znana firma elektroniczna posiada 111 placówek biznesowych na cały świecie. Odnawialne źródła energii mają być wykorzystywane nie tylko do zasilania procesu produkcyjnego urządzeń elektronicznych ale również do tworzenia treści marketingowych.

30% zapotrzebowania na energię z OZE do 2030 roku

Cel zostanie osiągnięty za pomocą takich środków jak instalacja paneli słonecznych na zakładach produkcyjnych i zakup certyfikatów zielonej energii. Sony chce uzyskać pokrycie energii z OZE na poziomie 30% do 2030 roku. Od 2012 roku w Japonii energia słoneczna objęta jest systemem taryf, który wymaga od przedsiębiorstw energetycznych zakupu energii ze źródeł odnawialnych.

prosument

W Europie niemal całą potrzebną energię Sony pozyskuje z OZE

Na terenie Europy firma niemal w pełni wykorzystuje OZE do zaspokojenia zapotrzebowania energetycznego. Natomiast 80% energii Sony zużywa w Japonii, gdzie zlokalizowana jest produkcja półprzewodników.

Na całym świecie coraz więcej firm deklaruje wykorzystanie energii wyłącznie z źródeł odnawialnych i przystąpienie do inicjatywy RE100, która dotyczy dużych marek takich jak: Apple, Fujitsu, Ricoh czy Aeon.

Wzrost opłacalności społecznej jest czynnikiem, który znacząco napędza ten trend. Przejście w całości na zieloną energię spowoduje znaczny wzrost kosztów inwestycyjnych, lecz dyrektor wykonawczy Sony zauważa, że nadchodzi czas kiedy brak odpowiedzi na rosnące wymagania rynku oznacza osłabienie pozycji firmy na tle konkurencji.

Źródło: asia.nikkei.com

Redakcja GLOBEnergia