Soundscraper – Wieżowiec produkujący energię elektryczną z hałasu

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

1402 soundscraper pan

Rosnące zużycie energii elektrycznej w budynkach wywiera obecnie na projektantach potrzebę innowacyjnych rozwiązań zarówno, jeśli chodzi o jej efektywne wykorzystanie, jak i nowe źródła pozyskiwania.

Największe wyzwanie  dotyczy  wieżowców  pasywnych,  których  lokalizacja  w  centrach  wielkich  miast  utrudnia  zastosowanie  dotychczas  znanych rozwiązań. (…)


„Soundscraper”
  to  100-metrowy  wieżowiec,  na  którego elewacji zamocowanych jest 84 000 elektroaktywnych  rzęsek,  każda  wyposażona  w  specjalny czujnik dźwięku PFIG (Parametric Frequency Increased Generator).  Całość  wspierana  jest  przez  lekką  konstrukcję metalową  zapewniającą  maksymalną ekspozycję na hałas miejski. Fasada wibruje więc w zależności od intensywności i kierunku hałasu, pochłaniając szerokie  spektrum  częstotliwości  dźwięków. Źródłem energii mogą być zatem zarówno korki  miejskie,  piesi,  jak  również  pociągi,  mieszkańcy budynku czy nawet ruch lotniczy nad wieżowcem. Energia kinetyczna drgań jest wychwytywana przez PFIG, następuje   zamiana energii mechanicznej na elektryczną, która  magazynowana  jest  w  akumulatorze, a  następnie  dystrybuowana.  Idealną  lokalizacją  dla  tego  typu  wieżowców  są  tereny  leżące  w  pobliżu głównych węzłów komunikacyjnych, zjazdów z autostrad  czy  w  sąsiedztwie  torów  kolejowych. Wstępne  wyniki  badań  pokazują,  że  jeden wieżowiec może dostarczać nawet do 150 MWh energii. (…)
 
M. Burchat
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, 
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, 
Koło Naukowe „Grzała” 

Cały artykuł w numerze 2/2014
2014 2 GLOBEnergia