W ciągu ostatnich lat, udział poszczególnych komponentów w całkowitym koszcie instalacji PV nieco się zmienił. Choć moduły fotowoltaiczne wciąż są na pierwszym miejscu w udziale kosztów całej instalacji, to procentowy ich udział stopniowo się zmniejsza. Rosną natomiast koszty robocizny – montażu, które aktualnie wynoszą średnio około 19%.

Na drugim miejscu w udziale kosztów często znajduje się falownik. Jego procentowy udział w kosztach jest szczególnie duży przy małych instalacjach – dochodzi nawet do 25%. Przy dużych instalacjach udział falownika w całkowitym koszcie może spaść nawet poniżej 10%, ale za to zdecydowanie rośnie cena konstrukcji.

Najmniejszy udział w kosztach instalacji mają projekt oraz transport.

Ile kosztuje falownik fotowoltaiczny o mocy 5 kWp? Sprawdź TUTAJ 

Ile kosztuje falownik fotowoltaiczny o mocy 10 kWp? Sprawdź TUTAJ

Udział modułów w całkowitych kosztach

Jeszcze parę lat temu, udział modułów w cenie całego systemu fotowoltaicznego wahał się od 40 nawet do przeszło 50%. Obecnie ten udział jest w zależności od wielkości instalacji, technologii, itp., jest nawet o ponad 10 punktów procentowych niższy.

Aktualnie, przy najmniejszych instalacjach, moduły fotowoltaiczne stanowią około 30% kosztów, a przy większych, nawet 45% całkowitych kosztów systemu. Przykładowo, w przypadku mikroinstalacji PV o mocy 5 kWp stanowią około 32% kosztów całego systemu, a w przypadku mikroinstalacji o mocy 50 kWp, nawet 41% całkowitych kosztów (Szymański, 2020).

Ile kosztuje mikroinstalacja o mocy 5 kWp? Sprawdź TUTAJ 
Ile kosztuje mikroinstalacja o mocy 50 kWp dla firm? Sprawdź TUTAJ 

Ceny modułów fotowoltaicznych na świecie

Według Raportu IRENA Renewable Cost Database, w okresie od grudnia 2009 roku do grudnia 2019 roku, koszty modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego sprzedawanych w Europie spadły o od 87% do 92%, w zależności od rodzaju. Średni spadek kosztów wyniósł około 90%.

Zakres kosztów modułów w zależności od ich rodzaju był szeroki. W grudniu 2019 r. ceny wahały się od zaledwie 0,21 USD/W dla tańszych modułów do nawet 0,38 USD/W dla modułów całkowicie czarnych. Koszt wysokowydajnych modułów krystalicznych wyniósł 0,37 USD/W i był nieco wyższy niż koszt modułów cienkowarstwowych, które sprzedawano za 0,36 USD/W.

Sprzedaż modułów w Polsce

Według raportu SBF “Rynek mikroinstalacji fotowoltaicznych POLSKA’19”, w segmencie mikroinstalacji w Polsce wśród modułów przodowała technologia krzemowa oparta na ogniwach monokrystalicznych. Aż 79% mocy modułów sprzedanych w 2019 roku przez dystrybutorów w Polsce powstało z krzemu monokrystalicznego. 21% stanowiły moduły polikrystaliczne, natomiast pozostałe technologie stanowiły pomijalne wartości.

Źródła: Poradnik “Instalacje Fotowoltaiczne”, Bogdan Szymański, edycja 2020, Raport SBF Rynek mikroinstalacji fotowoltaicznych POLSKA’19”, Raport IRENA Renewable Cost Database

Redakcja GLOBEnergia