Maleje udział węgla w polskiej energetyce

Według najnowszego raportu Forum Energii “Transformacja Energetyczna w Polsce”, spada udział węgla w strukturze produkcji energii elektrycznej. Malejący udział węgla w wytwarzaniu energii to skutek nakładających się na siebie zjawisk. W 2020 r. spadło zapotrzebowanie na energię, co było szczególnie widoczne w początkowej fazie pandemii COVID-19. Ze względu na gwałtownie rosnące koszty emisji CO2, ale i stale wysokie koszty krajowego węgla, produkcja energii w Polsce staje się coraz mniej konkurencyjna. Prezes FE dr Joanna Maćkowiak-Pandera wskazuje, że drożejąca energia jest właściwie jednym z powodów przyśpieszenia dekarbonizacji oraz szeroko zakrojonej dyskusji na ten temat.

Od lat nie zmienia się za to trend rosnących cen hurtowych energii elektrycznej w Polsce. Pozostajemy najdroższym krajem w regionie, a momentami także w całej Unii Europejskiej. Sytuacji nie zmieniło nawet tąpnięcie cen na rynkach giełdowych na początku pandemii. Ceny hurtowe utrzymują się na wysokim poziomie m. in. ze względu na wciąż duży udział węgla w produkcji krajowej energii

Produkcja energii elektrycznej w minionym roku była najniższa od dekady – wyniosła 158 TWh, czyli prawie 4 proc. mniej niż w 2019 r. Kolejne rekordy bije za to import tańszej energii elektrycznej do Polski. W ten sposób pokrywamy blisko 8 proc. rocznego zapotrzebowania, czyli 13 TWh.

Rosną wolumeny importu energii

Coraz szybciej rośnie wykorzystanie OZE. Produkcja energii z OZE wyniosła w ubiegłym roku blisko 28 TWh. Dzięki atrakcyjnym systemom wsparcia niezwykle dynamicznie rozwijała się energetyka słoneczna – w 2020 r. produkcja energii z fotowoltaice była 3,5- krotnie większa niż rok wcześniej.

Oprócz farm fotowoltaicznych, do użytku oddawano także lądowe elektrownie wiatrowe, które powstawały dzięki rozstrzygniętym już aukcjom OZE. Eksperci przekonują, że energetyka wiatrowa w Polsce nadal znajduje się w kryzysie. Udział OZE w zużyciu energii wzrasta, ale nie wystarcza, by Polska mogła wypełnić unijne zobowiązania w tym zakresie. Pozytywnym elementem wydaje się rozwój morskiej energetyki wiatrowej, ale te jednostki będą dostępne dopiero za kilka lat.

Wzrasta rola gazu

W znaczenie w miksie energetycznym zyskuje gaz – stanowi już 10 proc.  produkcji. Polska dywersyfikuje dostawy tego surowca: z Rosji importujemy obecnie 44 proc. gazu. Jeszcze kilka lat temu było to blisko 80 proc.

Eksperci wskazują, że pandemia uwydatniła nawarstwiające się problemy skutkujące ogromnymi kosztami krajowej produkcji energii z węgla kamiennego i brunatnego i przyspieszyła odchodzenie od tych surowców. W 2020 r. zarówno rząd, jak i związki zawodowe otwarcie przyznały, że zbliża się kres ery węgla w polskim sektorze energii.

Źródło: Forum Energii

 

Redakcja GLOBEnergia