Istnieją pewne obawy związane z niestałością produkcji energii z instalacji PV (z powodu zależności od intensywności promieniowania słonecznego), która nakłada dodatkowe koszty na działanie systemu. Potrzeba „zabezpieczenia” jest przywoływana przez oponentów energetyki odnawialnej jako mankament energetyki solarnej. Niepewnym jest, jak owe koszty rysują się obecnie oraz jak się zmienią w przyszłości. Jednakże ostatnie analizy Aurora pokazują, że aktualnie koszt integracji instalacji PV z rynkiem energii, wliczając w to „zabezpieczenie”, można uznać za nieistotny przy jedynie 1,30 £ za MWh.

Badania pokazują, że ponad trzykrotne zwiększenie produkcji z instalacji PV do 40 GW (ponad 10 % rocznej produkcji energii elektrycznej w Wielkiej Brytanii) podwyższy nieznacznie koszty rozwiązania problemu niestałości produkcji maksymalnie do 6-7 £ za MWh.

Klarowność kosztów zintegrowania dużych ilości systemów PV wraz z dalszą oczekiwaną redukcją kosztów w instalacjach PV, potwierdza przypuszczenia STA oraz innych analityków, dotyczące tego, że fotowoltaika może się okazać najtańszą formą generowania energii w 2020 roku.

Przeprowadzone badania wskazują na to, że zintegrowanie instalacji PV z innymi systemami energetycznymi, włączając w to akumulatory, dostarcza de facto więcej korzyści aniżeli nakłada kosztów. Wykorzystanie akumulatorów w połączeniu z instalacjami PV redukuje koszty związane z niestałością produkcji o 10,50 £ za MWh, skutkując zyskiem netto w wysokości 3,70 £ za MWh.

Raport zwraca również uwagę na wysiłki związane z połączeniem systemów PV z turbinami wiatrowymi na rynku energii. Zakładany scenariusz podąża za kierunkiem rozwoju ustanowionym przez Komitet ds. Zmian Klimatycznych i uwzględnia mix energetyczny. Wymaga to 40 GW systemów PV oraz 45 GW turbin wiatrowych, co jest wystarczające, by zasilić 55 % systemów elektrycznych w Wielkiej Brytanii w 2030 roku. W tym scenariuszu wpływ instalacji PV na koszty systemowe spada do 25 % ze względu na komplementarne profile produkcyjne PV i instalacji wiatrowych.

Dalsze projekcje Państwowej Izby Kontroli dotyczące kosztów energetycznych w 2025 roku zakładają, że energia z PV będzie najbardziej opłacalną opcją technologiczną. Przyszłe ceny paliw kopalnych są trudne do przewidzenia, jednak, w oparciu o ostatnie prognozy Państwowej Izby Kontroli, analizy sugerują, że PV będzie wyjątkowo konkurencyjna pod względem opłacalności ekonomicznej. Niemniej Państwowa Izba Kontroli ostrzega, że sektor PV wymaga stabilnych ram politycznych, by zapewnić jak najmniejsze koszty.

Analizy Aurora opisują szczegółowo koszty włączenia dużych ilości energii odnawialnej, jakkolwiek istnieje potrzeba przeprowadzenia bardziej dogłębnych badań w celu zrozumienia korzyści ekonomicznych systemu o znacznie większej zależności od dostarczanej energii, niezależności energetycznej Wielkiej Brytanii oraz zmniejszonego importu energii, etc.

Raport Aurora Energy Research jest dostępny tutaj.

źródło: SolarTrade Association