Po obiecującym trendzie obserwowanym w 2018 roku, notowania zielonych certyfikatów zaliczyły spadek o ponad 20 zł/MWh!

Informacje z TGE – ponad 30% mniejszy obrót prawami majątkowymi

Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w lutym br. 2 351 081 MWh, a więc o 32,4 proc. mniej niż w lutym roku ubiegłego.

Wolumen obrotu zielonymi certyfikatami (instrumenty PMOZE i PMOZE_A na Rynku Praw Majątkowych) ukształtował się na poziomie 1 609 193 MWh. To o 18,4 proc. mniej niż w lutym roku 2018!

Wartość zielonych certyfikatów w dół!

Cena średnia ważona na sesjach RPM wyniosła w lutym dla instrumentu PMOZE_A 118,25 zł/MWh. Oznacza to spadek aż o 21,55 zł/MWh względem stycznia br.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wyniósł 19 803 toe (w tym 15 743 toe dla instrumentu PMEF), co oznacza spadek r/r o 68,3 proc. Średnia ważona cena sesyjna dla instrumentu PMEF wzrosła m/m o 71,19 zł/toe, do poziomu 322,99 zł/toe.

Cena zaczęła spadać już w grudniu

Zielone Certyfikaty pod koniec 2018 roku miały kusząco wysoką cenę! Średnia ważona cena na sesjach Rynku Praw Majątkowych w listopadzie 2018 roku wyniosła 156,28 zł/MWh, co oznacza wzrost o 15,31 zł/MWh względem października.


Więcej informacji o ubiegłorocznych cenach – TUTAJ


Z kolei w październiku wyniosła ona dla zielonych certyfikatów 140,97 zł/MWh. We wrześniu cena ta wyniosła 129,30 zł/MWh. W sierpniu ubiegłego roku kosztowały 125,45 zł/MWh, a w lipcu 90,15 zł/MWh. Ostatni raz spadek cen zielonych certyfikatów zanotowano w czerwcu, kiedy to ich cena średnioważona była na poziomie 72,62 zł/MWh. Było to o 5,05 zł/MWh mniej niż w maju 2018 r.
W grudniu cena ta spadła względem listopada o 3,21 zł/MWh, do poziomu 153,07 zł/MWh.

Średnia cena w 2018 wyniosła ponad 100 zł!

Cena średnioważona na sesjach Rynku Praw Majątkowych wyniosła w 2018 roku dla zielonych certyfikatów (instrumentu PMOZE_A) 103,82 zł/MWh! Jest to kwota o 64,99 zł/MWh wyższa w porównaniu do roku 2017.

Wolumen obrotu samymi zielonymi certyfikatami ukształtował się w roku 2018 na poziomie 30 051 917 MWh. Stanowi to spadek o 4 024 MWh (0,01 proc.) w stosunku do roku 2017.

Źródło: TGE

Redakcja GLOBEnergia