Zaplecze produkcyjne producentów modułów PV wynosiło w 2016 roku 6,7 GW rocznie, co oznacza spadek o 3% z 6,9 GW w 2015 roku. Produkcja zmniejszyła się o 16% w 2015 do ok. 2,7 z 3,2 GW w 2015 roku. Aktywność w europejskich fabrykach spadła do poziomu 40% w porównaniu do 46% w roku poprzednim, co oznacza, że zdolności produkcyjne zostały wykorzystane w mniejszych stopniu niż połowa.

Udział 10 największych producentów modułów PV rośnie – w 2016 roku posiadali oni prawie 2/3 zdolności produkcyjnych w Europie.

Podczas gdy duży udział zdolności produkcyjnych modułów PV przypada na Niemcy (39% w 2016 roku), aż 15% to zdolności produkcyjne fabryki zlokalizowanej w Polsce, pod Kwidzynem – Jabil. W 2016 roku możliwości produkcyjne Solar World (Niemcy) wzrosły do 1000 MW – tyle, ile fabryki Jabil, dotychczas największej fabryki modułów fotowoltaicznych w Europie. W 2016 znacząco, bo kilkukrotnie spadły zdolności produkcyjne Solar-Fabrik (Niemcy). Zdolności produkcyjne ogniw PV dla całej Europy utrzymały się od 2015 roku na tym samym poziomie – ani nie zmalały, ani nie wzrosły.

Według SolarPower Europe produkcja modułów spada, ponieważ fabryki są często zbyt małe, aby móc konkurować z dużymi graczami, a konieczność importu ogniw decyduje o ich wysokiej cenie (przez wzgląd na cła antydumpingowe na produkty sprowadzane z Chińskiej Republiki Ludowej i porozumienie MIP), co dodatkowo obciąża lokalnych producentów modułów i decyduje o spadku ich konkurencyjności. SolarPower Europe prognozuje, że sektor produkcji modułów PV będzie ulegać dalszej konsolidacji tak długo, jak długo cła antydumpingowe będą utrzymane.

Opracowano na podstawie: materiały SolarPower Europe

Katarzyna Cieplińska

Redaktor GLOBEnergia