Spalarnie odpadów – realną alternatywą dla konwencjonalnej energetyki?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

spalarnia

Rosnąca konsumpcja i produkcja artykułów powoduje powstawanie ogromnych ilości odpadów. Rozsądna gospodarka odpadami czyli recycling i rozwój nowoczesnych spalarni odpadów może stać się istotna nie tylko ze względów ekonomicznych ale również energetycznych.


Obecnie najważniejsze jest to, aby jak najwięcej odpadów wysegregować z odpadów komunalnych, żeby one nie zalegały na składowiskach
– mówi Tomasz Uciński z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Koszalinie. Podkreśla, że chodzi tu powtórny przerób papieru, makulatury, złomu, metali żelaznych i nieżelaznych.

Istnieją sposobów na zachęcenie konsumentów do segregacji odpadów –  Np. w Szwecji istnieją automaty, gdzie wrzuca się butelki, te automaty zwracają nam kaucję czy kupony na zakupy – informuje T. Uciński.

Zdaniem specjalisty aby takie lub podobne sposoby mogły funkcjonować potrzebne jest wliczenie ceny utylizacji opakowania w cenę produktu. Podobne sposoby od lat funkcjonują w większości krajów Unii Europejskiej.
Jak twierdzą eksperci, by gospodarka odpadami obrała dobry kierunek niezbędne są zachęty ekonomiczne dla zakładów przemysłowych do korzystania z paliwa z odpadów. Wykorzystywanie odpadów ma stać się bardziej opłacalne niż wykorzystywanie paliw konwencjonalnych. 

Należy zachęcać zakłady przemysłowe, które są energochłonne, do wykorzystania w swoich systemach ciepłowniczych paliwa z odpadów. Takie doświadczenia mają Niemcy, Austriacy i my musimy stopniowo, realizując tę naszą ustawę, korzystać z ich doświadczeń. Np. w Niemczech praktycznie każdy zakład przemysłowy wykorzystuje non stop przez cały rok energię pochodzącą z odpadów reasumuje Tomasz Uciński.

Źródło: Newseria