Specjalna taryfa energetyczna dla pomp ciepła – dlaczego jest potrzebna?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Do zamiany energii pobranej z otoczenia na ciepło w budynku, pompy ciepła potrzebują energii elektrycznej, której koszty są zależne od taryfy energetycznej. Dlaczego wybór taryfy jest istotny?

Dostępne taryfy

Dla gospodarstw domowych dostępne są taryfy G, przy czym taryfa G11, niezależnie od godziny i dnia zakłada taką samą cenę za 1 kWh, a taryfa G12 jest taryfą dwustrefową, w której cena energii jest niższa w nocy i w ciągu dwóch godzin w trakcie dnia. Taryfa G12w dodatkowo zakłada niższe ceny w dni wolne od pracy. W pozostałych godzinach stawka za 1 kWh jest stosunkowo wysoka. W ofercie Operatorów funkcjonuje jeszcze taryfa G12as, która jest tzw. taryfą antysmogową, w której stawki opłat zmiennych w nocy dla zużycia energii wynikającego z zastosowania ogrzewania zasilanego energią elektryczną są bardzo niskie.

Tauron posiada w swojej ofercie taryfę G13, która jest taryfą trzystrefową. Konstrukcja taryfy G13 zapewnia stosunkowo elastyczny sposób korzystania. Jest ona przygotowana pod użytkowanie kotłów i akumulacyjnych pieców elektrycznych, jak i pod stosowanie pomp ciepła. Wynika to z układu 3 przedziałów cen energii: szczytu porannego, wieczornego i pozostałych przedziałów (obniżona).

Wybór taryfy

Na przestrzeni lat można zaobserwować wzrost cen energii elektrycznej. Dla gospodarstw domowych, które potrzebują stosunkowo dużej ilości energii do ogrzewania, wzrost cen jest szczególnie dotkliwy.

Wzrost izolacyjności przegród budowlanych w nowych budynkach skutkuje między innymi wzrostem pojemności cieplnej. Dodatkowo, nowoczesne systemy ogrzewania posiadają możliwość sterowania pracą urządzenia i dopasowania poboru energii do jej cen. Również instalacja wyposażona w bufor daje możliwość zakumulowania energii i wykorzystania jej w nieco późniejszym czasie.

To obrazuje, że możliwość nagrzania wody grzewczej w buforze, czy też zakumulowania ciepła w budynku wtedy, kiedy energia jest tańsza, z punktu widzenia gospodarstw domowych wykorzystujących energię elektryczną do ogrzewania jest bardzo pożądane.

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła rekomenduje użytkownikom pomp ciepła, którzy chcą zachować równomierną temperaturę przez całą dobę, wybór taryfy G13 w przypadku, lokalizacji na terenie Tauronu, lub taryfy G12w w przypadku przyłączenia do sieci innego koncernu energetycznego. Takie rozwiązanie pozwala na uzyskanie do 40% oszczędności w koszcie energii elektrycznej zużywanej przez pompę ciepła.

Rekomendacje PORT PC

Jak podaje PORT PC, na przełomie roku 2017 i 2018 została podjęta próba wprowadzenia dedykowanej taryfy dla ogrzewania elektrycznego w celu zachęcenia gospodarstw domowych do zastępowania wysokoemisyjnych kotłów na paliwo stałe instalacjami elektrycznymi. Jednakże, energetyka przyjęła inicjatywę bez entuzjazmu, a efekt wprowadzenia dedykowanej taryfy G12as wykazał, że nie daje ona znaczącej przewagi wobec stosowanych od dekad taryf wielostrefowych (np. G13 w Tauronie czy G12w w pozostałych grupach energetycznych). Organizacja przewiduje, że z czasem energetyka całkowicie wycofa się z taryfy G12as.

Analiza PORT PC wykazała, że obecnie stosowane taryfy wielostrefowe są pod wieloma względami bardzo atrakcyjne, w szczególności dla gospodarstw, które chcą pobierać energię tylko w strefach niskich opłat zmiennych. Dodatkowo, w niektórych koncernach istnieje możliwość niewielkiej modyfikacji taryfy - np wyboru dwóch tańszych godzin w przedziale czasowym 13:00-17:00.

PORT PC rekomenduje, żeby rząd zachęcił wszystkie koncerny energetyczne do wprowadzenia elastycznego wyboru dwóch kolejnych godzin w przedziale 13.00-
17.00 we wszystkich taryfach G12, G12w. Kolejną rekomendacją jest wprowadzenie taryf trzystrefowych u wszystkich dystrybutorów na wzór taryfy G13 firmy Tauron. Organizacja rekomenduje również uruchomienie projektu agregacji usługi DSR, który umożliwi uzyskanie korzyści przez użytkowników pomp ciepła z tytułu zmniejszania obciążenia sieci energetycznej mocą na żądanie operatora.

Źródło: PORT PC

https://globenergia.pl/polski-rynek-pomp-ciepla-na-tle-ue/

Zobacz również