Według najnowszych informacji docierających z Ministerstwa Energii, pod koniec tego tygodnia mamy poznać postać i założenia projektu nowelizacji ustawy o oze.

 
Jedna z informacji, którą otrzymaliśmy od uczestników spotkań w Ministerstwie Energii mówi, że najbardziej zaawansowane są prace nad systemem wsparcia dla prosumentów. Z kolei najmniej zaawansowane są zmiany w systemie aukcyjnym. Z tego powodu spekuluje się, że mogą czekać nas dwie nowelizacje: mała prosumencka oraz duża dotycząca systemu aukcyjnego. 
 
Istnieje takie prawdopodobieństwo, że zapisy dotyczące systemu akcyjnego i systemu wsparcia w postaci zielonych certyfikatów zostaną wyciągnięte z tej pierwszej nowelizacji, która ma wejść w życie 1 lipca. 
 
Mogą one stać się przedmiotem kolejnej nowelizacji planowanej na koniec tego roku. To wszystko zależy od tego, jak szybko Ministerstwo Energii zdąży się z wszystkimi zapisami uporać. 
„Ministerstwo widzi jak ustawa jest skomplikowana i jak ciężko będzie tę ustawę poprawić” – komentuje Bogdan Szymański. 
 
Możemy spodziewać się ponownego przedłużenia okresu obowiązywania zielonych certyfikatów i ponownego przesunięcia, czy też odłożenia w czasie wejścia w życie systemu aukcyjnego. 
W dyskusjach kuluarowych rozważana jest też sytuacja, gdzie te dwa systemy będą obowiązywać równocześnie. 
 
Zarówno system zielonych certyfikatów jak i system aukcyjny mają wiele kwestii spornych nad którymi Ministerstwo powinno jeszcze pracować. 
 
Z niecierpliwością czekamy zatem na tę pierwszą nowelizację, dotyczącą prosumentów. Mamy też nadzieję, że postulaty Porozumienia Branży Fotowoltaicznej dotyczące definicji prosumenta, pełnego rozliczenia energii w bilansach rocznych i utrzymanie stawek taryf gwarantowanych zostaną uwzględnione w zapisach projektu.
 
Źródło: GLOBEnergia