SPIUG angażuje się w pomoc Ukrainie

Działanie! Niektórym z nas właśnie to pomaga dziś uporządkować emocje i zmniejszyć lęki. Dzięki temu możemy też poczuć ogromną siłę. I najważniejsze – pomóc innym! 

Zdjęcie autora: SPiUG
Zdjęcie autora: SPiUG

SPiUG

Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych

Podziel się

Od ponad 15 lat celem Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych jest budowanie świadomości ekologicznej i zapobieganie niskiej emisji. Od początku swojej działalności organizacja angażuje się w projekty edukacyjne, aktywnie uczestniczymy we wszelkich działaniach związanych z zapobieganiem zanieczyszczaniu powietrza. Aktywnie wspiera proekologiczne inicjatywy, uczestniczy w konferencjach i prowadzi programy mające zwiększyć świadomość rozwiązań OZE. Przekonywanie społeczeństwa do ekologicznych rozwiązań branży grzewczej to długotrwały proces. By osiągnąć cel musimy działać wspólnie!

SPIUG angażuje się również w inne projekty społeczne

Tym razem SPIUG zaangażował się w pomoc ofiarom konfliktu wojennego w Ukrainie, a w szczególności uchodźcom. Przekazał artykuły i środki medyczne, które będą wsparciem dla ukraińskich szpitali, a także przygotował na swojej stronie bazę danych dla obiektów przeznaczonych do modernizacji pod kątem przyjęcia uchodźców z Ukrainy.

W tym niepewnym czasie potrzebujemy solidarności, współpracy i myślenia kategoriami dobra wspólnego. Nie ustawajmy więc w pomocy, najpewniej będzie jej potrzeba jeszcze długo.

Ty też możesz pomóc! W jaki sposób? Wystarczy, że udostępnisz i poślesz dalej informację, szczególnie zainteresowanym organizacjom i jednostkom samorządu terytorialnego.