Zakład Architektury Elementarnej Instytutu Projektowania Architektonicznego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki (WA PK) oraz firma Wawel Service Sp. z o. o. zapraszają wszystkich studentów WA PK do udziału w konkursie realizacyjnym na opracowanie koncepcji pawilonu – obiektu tymczasowego zlokalizowanego na terenie parku Pałacu Królewskiego w Łobzowie: Efemeryda 2019.

System grzewczy od Viessmann!

Partnerem technologicznym konkursu jest firma Viessmann. W projekcie zwycięzcy konkursu zamontowany będzie kompletny system grzewczy tej firmy. Składać się będzie na niego między innymi pompa ciepła typu Split.

Na czym polega konkurs?

Konkurs jest konkursem realizacyjnym, jednoetapowym, przeznaczonym dla wszystkich studentów kierunków Architektura i Architektura Krajobrazu na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Budowla ma mieć charakter nowoczesny, energooszczędny oraz zostanie wyposażona w antysmogowe rośliny.
W ramach konkursu będą odbywać się warsztaty i wykłady, które nie tylko pomogą w realizacji zadania ale będą też dużym wkładem w edukację młodych ludzi.

splitowa pompa ciepła Viessmann
Prace konkursowe należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.03.2019r. do godziny 14:00, osobiście pod adresem wskazanym w zaproszeniach do udziału w konkursie.

Rozstrzygnięcie i wyłonienie zwycięskich prac zaplanowane jest na 12.04.2019.

W konkursie przewiduje się następujące nagrody pieniężne:

  •  pierwszą nagrodę – realizacyjną – w wysokości 4.000 (cztery tysiące) złotych netto;
  • drugą nagrodę w wysokości 2.000 (dwa tysiące) złotych netto;
  • trzecią nagrodę w wysokości 1.000 (tysiąc) złotych netto;
  • wyróżnienie w wysokości 500 (pięćset) złotych netto.

Redakcja GLOBEnergia