Technologia trigeneracyjna

Spółdzielnia Mleczarska Włoszczowa planuje budowę jednostki wytwarzania energii elektrycznej, cieplnej i chłodu w technologii trigeneracji. Wyprodukowana dzięki niej energia oddawana będzie do wewnętrznego systemu energetycznego zakładu produkcyjnego OSM. Uzyskane ciepło posłuży do ogrzewana obiektów mleczarni, produkcji ciepłej wody użytkowej, a także na potrzeby klimatyzacji. Wytworzony chłód o temperaturze ok. 4 st. C będzie wykorzystywany na potrzeby technologiczne Spółdzielni.

Wszystkie trzy rodzaje energii powstaną dzięki możliwości wykorzystania przez nową instalację skroplonego gazu ziemnego wysokometanowego LNG. Paliwo gazowe rozprężane w stacji regazyfikacji LNG, będzie spalane w nowym silniku gazowym.

W ten sposób zakład chce zwiększyć swoją niezależność energetyczną. OSM liczy na duże oszczędności finansowe, oraz przede wszystkim – zmniejszenie poboru energii elektrycznej. Efektem ekologicznym projektu będzie zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 17 617,084 GJ/rok oraz szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych do atmosfery 7250,54 ton CO2.

Całkowity koszt projektu to ok. 5,2 mln zł. Ponad 1,8 mln zł dotacji, przekazanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pochodzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji. Zakończenie budowy instalacji przewidywane jest na wrzesień 2021 r.

Trigeneracja – następca kogeneracji

Trigeneracja jest rozwiązaniem pozwalającym na równoczesną produkcję energii elektrycznej, ciepła i chłodu. W tym przypadku chłód jest pozyskiwany w wyniku wykorzystania technologii sorpcyjnych oraz użyciem ciepła pochodzącego z kogeneracji. Mając na uwadze wysoką efektywność, system powinien mieć zdolność konwersji na chłód ciepła o jak najniższej temperaturze, co pozwala na uzyskanie wysokiej efektywności kogeneracji. Trigeneracja jest po prostu kogeneracją, ale dodatkowo wyposażoną w agregaty pozwalające na konwersję części ciepła na moc chłodniczą.

Wykorzystanie adsorpcji umożliwi instalację rozproszonych systemów trigeneracyjnych, w których chłodziarki będą montowane w pobliżu węzłów cieplnych i zasilane ciepłem sieciowym. Według ekspertów należy spodziewać się komercjalizacji takich rozwiązań w ciągu kilku najbliższych lat. Według ekspertów należy spodziewać się komercjalizacji takich rozwiązań w ciągu kilku najbliższych lat. W 2012 r. redakcja GLOBEnergia.pl informowała, że Goeppert-Mayer to pierwszy w Polsce budynek energooszczędny wykorzystujący system tri generacji oparty na bazie agregatu Vitobloc 200 typ EM238/363. Ekologiczny i tani w eksploatacji będzie zużywał ok. 40-50 procent mniej energii niż typowy biurowiec. Nazwę otrzymał na cześć noblistki pochodzącej z Katowic. Oddany do użytku budynek jest pierwszym z czterech biurowców kompleksu GPP Business Park.

Z technicznego punktu widzenia trigeneracja jest technologią znacznie wydajniejszą niż kogeneracja. Aby określić, które rozwiązanie jest praktyczne i ekonomiczne dla organizacji, infrastruktura energetyczna budynku musi najpierw zostać sprawdzona i oceniona przez wykwalifikowanych inżynierów, wraz z dokładnym przeanalizowaniem czynników biznesowych, finansowania projektu i zwrotu z inwestycji.

Źródło: NFOŚiGW/Nowa Energia

Redakcja GLOBEnergia