Zapotrzebowanie na energię elektryczną pochodzącą z ekologicznych instalacji jest coraz większe, chociażby ze względu na zanieczyszczenie powietrza, które szczególnie doskwiera nam w Polsce w ostatnich miesiącach. Powodem, dla którego taka energia jest pożądana, jest również chęć uniezależnienia się od dostaw energii elektrycznej, od wzrostu ich cen na rynku krajowym.

Pytanie tylko, czy każdego stać na taką inwestycję? Czy każdy ma warunki, by instalację taką zainstalować? Mowa tutaj o dostępnej powierzchni, odpowiednio zorientowanej, pochylonej, odsłoniętej?

W Dover, brytyjskim mieście portowym nad kanałem La Manche, postanowiono rozwiązać ten problem! W planach jest wybudowanie społecznej farmy fotowoltaicznej. Rozpoczęto już współpracę z firmą BlueWave z Bostonu, która ma doświadczenie w takich inwestycjach.

Projekt zakłada wybudowanie farmy fotowoltaicznej o mocy 1,4 MW, która zapewni energię elektryczną dla domów i właścicieli małych lokalnych firm. Jak wynika z wyliczeń – lokalne gospodarstwa domowe będą mogły wybrać do zasilania czystą energię, oszczędzając około 10% na rachunkach za energię. Będzie to pierwsza wspólna farma słoneczna, mająca służyć Dover.

Jest to rozwiązanie o tyle korzystne, że tylko 20% domów w okolicy ma predyspozycje do montażu instalacji fotowoltaicznej. Budując jedną wspólną farmę, na korzyściach wynikających z instalacji fotowoltaicznej będzie mógł skorzystać każdy.

Społeczna farma fotowoltaiczna zapewni nie tylko korzyści ekonomiczne, ale przyczyni się  również do redukcji emisji zanieczyszczeń i pomoże w osiągnięciu przez państwo zobowiązań klimatycznych.

Według szacunków już w pierwszym roku funkcjonowania, Dover Solar Farm przyczyni się do emisji unikniętej na poziomie 1200 ton CO2 do atmosfery. To równowartość emisji z prawie 300 pojazdów. Pamiętajmy również o korzyściach ekonomicznych dla konsumentów energii.

Dover Solar Farm jest otwarta na mieszkańców i małych przedsiębiorców z Dover i okolic. Trwają zapisy dla chętnych, a lista szybko się wypełnia. Nie ma jeszcze oficjalnych, publicznych informacji o finansowaniu i zasadach przystąpienia do projektu.

Pomysł na powstanie w Dover farmy fotowoltaicznej pochodzi jeszcze z 2009 roku. Panowano wtedy instalację o mocy ok. 10 MW, która zasilałaby 1300 obiektów. Gdyby taką moc chciano rozlokować na dachach obiektów, potrzeba by ich było około 2000.  W planach było stworzenie 100-150 miejsc pracy.

Opracowano na podstawie: Billerica

Redakcja GLOBEnergia