Aktualności Aktualności

Spółka górnicza będzie produkować zielony w wodór z pomocą biomasy 

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

21 lipca 2021 roku ZEPAK uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji wodoru wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Decyzja wydana została przez Prezydenta Miasta Konina p. Piotra Korytkowskiego w uzgodnieniu z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego, Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu i z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu.

Energia z biomasy napędzi wytwórnię zielonego wodoru

Decyzja umożliwia ZEPAK realizację inwestycji polegającej na budowie wytwórni wodoru o docelowej mocy do 50 MW w oparciu o elektrolizery z membraną elektrolitowo-polimerową (PEM). Inwestycja ta zrealizowana zostanie na terenie Elektrowni Konin, gdzie zlokalizowany jest istniejący blok biomasowy o mocy 50 MW i budowany jest kolejny blok na biomasę również o mocy 50 MW.

Działający blok energetyczny na biomasę już dzisiaj jest źródłem zielonej energii cieplnej dla Konina. Dzięki dostawom zielonego ciepła z tego źródła system ciepłowniczy w Koninie należy do jednego z niewielu efektywnych systemów ciepłowniczych w Polsce. Użytkownicy ciepła w Koninie nie są obciążani kosztami emisji CO2, które muszą ponosić konsumenci ciepła korzystający z systemów ciepłowniczych ogrzewanych gazem lub węglem.

Bloki biomasowe z Elektrowni Konin wykorzystane będą również przy produkcji zielonego wodoru z elektrolizerów, które zostaną zainstalowane na terenie Elektrowni Konin. Pierwszy taki elektrolizer został już kupiony przez ZEPAK od firmy Hydrogenics Europe. Instalacja posłuży do produkcji wodoru przy wykorzystaniu energii pozyskiwanej ze spalania biomasy. Początkowa moc tej jednostki wynosi 2,5 MW, przy czym umowa zawarta przez ZEPAK z dostawcą umożliwia prostą rozbudowę tej instalacji do 5 MW. Na podstawie decyzji wydanej przez Prezydenta Miasta Konina możliwe będzie zrealizowanie inwestycji związanej z budową 10 elektrolizerów o mocy 5 MW każdy.

W trakcie uroczystego wręczenia decyzji podkreślono, że projekty inwestycyjne ZEPAK dotyczące produkcji zielonego wodoru wpisują się w proces transformacji energetycznej i sprawiedliwej transformacji Wielkopolski Wschodniej. Budowa wytwórni wodoru wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Elektrowni Konin są elementem strategii transformacyjnej ZEPAK, której celem jest całkowita rezygnacja do 2030 roku z wydobycia węgla brunatnego oraz wygaszenie elektrowni wykorzystujących ten surowiec do produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

Wielkopolska liczy na wodór

Niedawno na łamach GLOBenergia.pl informowaliśmy, że w lipcu podpisano deklarację o woli powołania Wielkopolskiej Doliny Wodorowej. Inicjatywa ma pozwolić na wykorzystanie potencjału regionu. Sygnatariusze liczą także na wykorzystanie potencjału regionu w dążeniu do aktywnego włączenia się z rodzimymi rozwiązaniami technologicznymi w światowy łańcuch dostaw i wartości gospodarki opartej na wodorze. Wzmocni też pozycję konkurencyjną Wielkopolski.

Według projektu strategii wodorowej Polski powstanie 5 Dolin Wodorowych ze znaczącym elementem infrastruktury przesyłowej wodoru. Dotychczas rząd nie wskazywał konkretnie regionów, gdzie rozwijane byłyby centra rozwoju gospodarki wodorowej. Mówi się jednak o dużych szansach dla Śląska i Pomorza. Jest już pewne, że jedna z nich powstanie na Podkarpaciu. 19 maja został podpisany list intencyjny w sprawie utworzenia Podkarpackiej Doliny Wodorowej. W planie jest rozwój produkcji wodoru z elektrolizy z wykorzystaniem nadwyżek energii elektrycznej z OZE.

Projekt Polskiej Strategii Wodorowej do 2030 roku wyznacza m.in. cel osiągnięcia mocy instalacji niskoemisyjnych źródeł, procesów i technologii dla potrzeb produkcji wodoru i jego pochodnych na poziomie 2 GW, w tym w szczególności instalacji elektrolizerów. Projekt dokumentu przewiduje także rozpoczęcie eksploatacji 800 – 1 000 nowych autobusów wodorowych, w tym tych wyprodukowanych w Polsce; powstaną co najmniej 32 stacje tankowania i bunkrowania wodoru. Rozwój zeroemisyjnego taboru wspiera dziś program m.in. Zielony Transport, którego drugi nabór zostanie uruchomiony niebawem, o czym będziemy informować na naszym portalu.

Źródło: ZEPAK/Miasto Poznań/KPRM/własne

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia