Pisaliśmy niedawno, że w gminie Ustronie Morskie powstaje  pierwsza  w Polsce farma fotowoltaiczna w miejscu byłego składowiska odpadów.

 
W ostatnich dniach dokonano  odbioru prac związanych z rekultywacją zamkniętego wysypiska śmieci położonego w miejscowości Kukinka. Jest to pierwszy etap budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW. 

Słońce rozwiąże brudny problem ? TUTAJ

Oprócz samej instalacji PV powstaje w tej lokalizacji stacja transformatorowa, linia kablowa SN, NN i kanalizacja światłowodowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie nieczynnego wysypiska śmieci.
 
Jako priorytet założono odwodnienie terenu i rekultywację wysypiska wraz z przygotowaniem podłoża (ekranu z glony)  pod moduły PV. 
 
Rozpoczyna się właśnie II etap prac obejmujący budowę linii kablowych oraz montaż paneli fotowoltaicznych. 
Instalacja ma zostać uruchomiona 30 kwietnia 2015r. Koszt inwestycji to około 9,32 mln zł, z czego 2,5 mln zł przeznaczone zostało na rekultywację terenu. 
 
Gmina Ustronie Morskie na budowę farmy fotowoltaicznej pozyskała unijną dotację w wysokości 2,64 mln zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Pozostałe środki będą pochodzić z budżetu gminy.
Farma fotowoltaiczna na terenie zamkniętego wysypiska w gminie Ustronie Morskie o mocy 1 MW, jest w stanie zasilić ok. 200 gospodarstw jednorodzinnych.