W trakcie spotkania odbędzie się dyskusja dotycząca aktualnej problematyki prawnej OZE, prowadzonych prac legislacyjnych, oczekiwań. Zostanie wyjaśnione, kim jest Prosument, jakie ma obowiązki i korzyści oraz jakie są zasady rozliczania się posiadacza mikroinstalacji z zakładem energetycznym. Poruszona zostanie kwestia Ustawy OZE, możliwości, które ona stwarza oraz niebezpieczeństw, jakie niesie za sobą dla rozwoju branży. Jak Ustawa wpływa na rozwój instalacji odnawialnych źródeł energii, w szczególności instalacji fotowoltaicznych, z perspektywy osoby posiadającej instalację OZE a także firm i organizacji działających w tej branży?

Nie zostanie pominięta kwestia kolejnych etapów budowy instalacji OZE oraz najczęstszych błędów popełnianych przez nierzetelne firmy instalacyjne. Uczestnicy spotkań zdobędą wiedzę na temat różnych form aktywności obywatelskiej, o konieczności angażowania się w sprawy publiczne oraz możliwości zwracania uwagi władzy poprzez składanie pism, wniosków, czy wymiany zdań na konsultacjach społecznych.

Zostanie wypracowana lista propozycji uwag, co można zmienić w prawodawstwie, aby rynek OZE w dalszym ciągu rozwijał się dynamicznie. Podjęta zostanie próba wypracowania spójnych procedur w zakresie przyłączenia i rozliczania wyprodukowanej i zużytej przez prosumentów energii.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy, szczególnie członków społeczności lokalnych, osoby zainteresowane założeniem instalacji OZE, prosumentów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, pracowników i właścicieli firm z branży OZE.

Więcej informacji na stronie: energiczny.polskapv.pl.

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego pod adresem: energiczny.polskapv.pl/rejestracja. Liczba miejsc jest ograniczona.

Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.


SBF Polska PV logo duże
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich logo