Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) uruchomił nowy portal, na którym każdy może znaleźć rzetelne i aktualne informacje na temat jakości powietrza w swojej okolicy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W serwisie są prezentowane dane pochodzące bezpośrednio z około 140 automatycznych stacji pomiarowych Państwowego Monitoringu Środowiska rozmieszczonych na terenie całego kraju.

W porównaniu do poprzedniej wersji nowy portal prezentuje dużo szerszy zakres informacji, w tym:

  • bieżące i archiwalne wyniki pomiarów jakości powietrza (w postaci zestawień liczbowych, wykresów i map),
  • informacje o stacjach pomiarowych,
  • wyniki ocen jakości powietrza,
  • prognozy krótko- i długoterminowe,
  • analizy i raporty z przeprowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska badań jakości powietrza,
  • informacje na temat uchwalonych programów ochrony powietrza.

Przejdź do strony – TUTAJ 


Dane dotyczące jakości powietrza, prezentowane na portalu, pochodzą ze stacji pomiarowych GIOŚ oraz wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska (WIOŚ). W ciągu dwóch ostatnich lat GIOŚ zakupił i zainstalował ponad 630 nowych urządzeń pomiarowych, w tym analizatory do pomiaru zanieczyszczeń gazowych (m.in. ozonu, tlenków azotu i dwutlenku siarki) i automatyczne mierniki pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5. Dzięki tej inwestycji możliwe było nie tylko zwiększenie dokładności monitoringu powietrza, lecz także wdrożenie w większości województw systemów zastępczych urządzeń pomiarowych, które będą uruchamiane m.in. w przypadku awarii urządzeń podstawowych. Kupno i instalacja nowego sprzętu pomiarowego kosztowały ponad 28,6 mln zł.

Informacje o jakości powietrza są prezentowane zbiorczo, za pomocą tzw. indeksu ogólnego, który uwzględnia stężenia siedmiu zanieczyszczeń monitorowanych automatycznie, oraz oddzielnie dla poszczególnych substancji – pyłów zawieszonych: PM10 i PM2,5, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, benzenu i ozonu.

Użytkownicy portalu mogą także pobrać archiwalne wyniki pomiarów i śledzić ostrzeżenia o wysokich stężeniach zanieczyszczeń występujących na terenie Polski. Pod koniec grudnia ruszy aplikacja na urządzenia mobilne informująca na podstawie danych autoryzowanych przez GIOŚ o stanie powietrza w okolicy.

Źródło: Ministerstwo Środowiska, GIOŚ