Sprawdzamy, w ile lat zwróci się PV i magazyn energii

Zazwyczaj zastanawiając się nad konkretną inwestycją, najpierw przeszukujemy internet i sprawdzamy, czy innym się to opłaciło. Zakładamy, że taki sam scenariusz przytrafi się właśnie nam i inwestycja od strony finansowej będzie wyglądać identycznie. Często jest to błędne założenie, bez poprawki na indywidualność każdej instalacji i zmienności sytuacji na rynku energetycznym. Dlatego poniżej przedstawiamy najbardziej uniwersalny scenariusz na bieżący rok dla chętnych do zainwestowania w fotowoltaikę i magazyn energii.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia
Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

  • W naszej analizie przyjmujemy dosyć pesymistyczny scenariusz, dzięki czemu ewentualne zachwiania w ciągu roku nie wpłynął drastycznie na wyniki.
  • Zakładamy, że inwestor skusi się na instalację fotowoltaiczną 7 kWp za 22 tys. złotych oraz magazyn energii 10 kWp za 24 tys. złotych.
  • Jak pokazują obliczenia: bez dofinansowania instalacja fotowoltaiczna zwróci się w około 6,5 lat, a magazyn energii 10,5 lat. 

Instalacja fotowoltaiczna bez magazynu energii

Opcja fotowoltaika bez magazynu to najczęściej wybierany scenariusz w Polsce. W tę stronę powinny iść gospodarstwa domowe z wysoką autokonsumpcją energii, czyli bezpośrednim zużyciem prądu, który wygenerowała nasza instalacja. Co do zasady - minimalny próg opłacalności, a tym samym racji bytu fotowoltaiki to około 25% autokonsumpcji. W takim układzie 75% wygenerowanej energii oddawane jest do sieci, czyli sprzedawane. Takie założenia przyjęliśmy do naszej analizy. Założyliśmy również, że instalacja jest wyposażona w fotowoltaikę 7 kWp oraz magazyn energii 10 kWp. 

Do tej grafiki będziemy się odnosić także w analizie instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii.

Źródło: Energetyczny Talk Show - Youtube GLOBENERGIA

Cena sprzedaży energii (wyprodukowanej w instalacji fotowoltaicznej) została przyjęta na poziomie 0,20 zł za kWh. Przyjęte wagi w przypadku instalacji bez magazynu (25% i 75%) oznaczają kolejno autokonsumpcję na poziomie 25% i sprzedawanie pozostałych 75% wyprodukowanej energii. Realne odczucie ceny energii wygenerowanej przez prosumenta (czyli średnia ważona ceny zakupu i sprzedaży) ukształtuje się na poziomie 0,47 zł/kWh. 

W ciągu 2024 r. bilans ekonomiczny instalacji może się oczywiście zmienić na lepsze. Przyjęta wartość sprzedaży energii może się zwiększyć z 0,20 do 0,30 zł/kWh. Wariant wzięty pod uwagę w rachunkach jest dość pesymistyczny. Jednak takie podejście jest najbezpieczniejsze przy szacunkach finansowych. Lepiej rozczarować się pozytywnie. 

Koszt postawienia całej instalacji PV o mocy 7 kWp (bez dotacji) w połowie 2024 r. może uplasować się na poziomie około 22 tys. zł. Rzeczona instalacja w ciągu roku wyprodukuje około 7 MWh energii elektrycznej. Zwróci się nam w około 6,5 lat (bez dotacji). Długo?

Scenariusz samodzielnej inwestycji w fotowoltaikę bez żadnego dofinansowania jest naprawdę bardzo pesymistyczny. Nawet jeśli Program Czyste Powietrze zostanie zawieszony, to dotację na fotowoltaikę można uzyskać, chociażby w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Dotacje można dostać nawet na pokrycie 50% poniesionych kosztów, wtedy okres prostego zwrotu spadnie do 3 lat.

Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Eksperci szacują, że w połowie bieżącego roku magazyn energii będzie do kupienia za około 23-25 tys. zł. Dlatego w obliczeniach przyjęliśmy średnio 24 tys. zł. Warto wiedzieć, że w ciągu roku można spodziewać się spadku cen magazynów, ale na pewno nie tak spektakularnego, jak w przypadku fotowoltaiki. 

Co zmieni magazyn? Po pierwsze pozwoli na zwiększenie autokonsumpcji. Zgodnie z danymi w powyższej tabeli - przyjęto że będzie to średnio 55%. Tym samym prosument do sieci wprowadzi 45% wyprodukowanej energii. Odczuje to jako wzrost średniej ceny wyprodukowanej energii z 0,47 zł/kWh (PV bez magazynu energii) do 0,79 zł/kWh. 

Przy tak założonych parametrach prosty okres zwrotu dla instalacji z magazynem bez dotacji wyniesie około 10,5 lat. Przyjmując, że czeka nas powrót 50% dotacji do zakupu magazyny, prosty okres zwrotu spadnie do 5 lat. 

Magazyn energii - dlaczego warto?

Im bardziej będzie spadać cena sprzedaży energii przez prosumenta, tym bardziej opłacalna stanie się inwestycja w magazyn energii. Opłacalność inwestycji w instalację fotowoltaiczną z magazynem wzrasta w czasie, ponieważ uodparnia nas na wysokie ceny energii rynkowej. Warto pamiętać, że rządowe mrożenie cen kiedyś się skończy. 

Tutaj warto zauważyć, że największy sens ekonomiczny ma dotowanie zakupu fotowoltaiki z magazynem energii. Inwestycja bez uzyskania dotacji w samą fotowoltaikę jest dosyć sensowna od strony finansowej. Jednak kwota zakupu magazynu pozostaje na tyle duża, że “broni się” jedynie w parze z dofinansowaniem. 

Źródło: Energetyczny Talk Show, Youtube GLOBENERGIA

Zobacz również