ISE Franuhofer informuje o wynikach najnowszych badań jak modułami CPV. 

 
Jak informuje ISE Franuhofer, ustanowiono nowy rekord świata w zakresie ogniw słonecznych. Ostatni rekord na tego typu modułach ustanowiono w roku 2014. Teraz znów dowiadujemy się o przełomie w pracach nad wydajnością komponentów fotowoltaicznych. 
Nowy rekord dotyczy modułów typu CPV – z wykorzystaniem koncentratora PV. Nowy mini moduł PV składa się z czterech skrzyżowanych ogniw słonecznych. Jak wynika z badań jego sprawność osiągnęła 43,3%. 
 
Dr Andreas Bett, zastępca dyrektora Instytutu i dyrektor działu materiałów i technologii ogniw słonecznych w instytucie ISE Fraunhofer, powiedział, że ten poziom wydajności jest kamieniem milowym w historii techniki CPV i demonstruje jak duży jest potencjał tego modelu do wykorzystania w skali przemysłowej – model oparty jest na ogniwach multi-junction, które często wykorzystywane są właśnie do badania wydajności koncentratorów fotowoltaicznych CPV. 
 
Ogniwa multi-junction są zbudowane w kilku materiałów o odpowiednio dobranych właściwościach. Półprzewodniki wchodzące w skład takiego ogniwa muszą mieć odpowiednio dobrane wartości przerw energetycznych oraz współczynniki absorpcji. Warstwa wierzchnia ogniwa heterozłączowego powinna mieć szeroką przerwę energetyczną i niewielki współczynnik absorpcji dla określonych długości fali, dzięki czemu światło może przedostać się do dolnej części. Obszar dolny powinien charakteryzować się węższą przerwą energetyczną oraz dużą zdolnością absorpcji fotonów.
Tajemnicą rekordowego modułu jest metoda lepszego przenoszenia ciepła pomiędzy ogniwami i pochłaniaczem oraz sposób utrwalania ogniw na nośniku. 
 
CPV jest często rozważany i badany w regionach z dużym udziałem bezpośredniego promieniowania i w obszarach, gdzie zapotrzebowanie na taki sposób generacji jest duże i w opłacalnych cenach. 
Na razie nie znamy bardziej szczegółowych informacji w tym temacie. Wszystkie szczegóły dotyczące tego nowego modułu zostaną omówione na nadchodzącym CPV12 Międzynarodowej Konferencji na temat systemów fotowoltaicznych opartych na koncentratorach już w kwietniu 2016r. 
 
Źródło: PV-tech.org, ISE Fraunhofer