Art. 168 pkt 12 ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, mówi o obowiązku sprawozdawczym właścicieli mikroinstalacji OZE. 

 
W związku z tym, że obowiązek sprawozdawczy jest stosunkowo nowy, dla wielu właścicieli mikroinstalacji niektóre kwestie wciąż wydają się niejasne – więcej o obowiązku sprawozdawczym TUTAJ
 
Dodatkowo, trzeba przyznać, że czytanie tekstu samej ustawy nie należy do najłatwiejszych zadań i czasem nawet konkretny fragment dotyczący problemu nie pozwala na jego jednoznaczną interpretację. Aby ułatwić zrozumienie najważniejszych artykułów dotyczących obowiązku informowania prezesa URE oraz wszelkich kwestii związanych z tym obowiązkiem, poprosiliśmy rzecznika prasowego firmy ENEA Operator, Danutę Tabakę, o odpowiedź na kilka pytań.
 
Ewelina Podlewska: Czy takie oświadczenie zgłaszający może przesłać do Państwa mailowo?
Danuta Tabaka: Tak, wytwórca może przesłać oświadczenie mailowo na adres poczty elektronicznej wskazany w zawartej z Eneą Operator  umowie o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na rzecz wytwórcy energii elektrycznej w mikroinstalacji (umowa zawierana w związku z wnioskiem/zgłoszeniem Klienta dotyczącym przyłączenia mikroinstalacji).
 
EP: W jakim czasie po zakończeniu danego kwartału takie oświadczenie powinno być przesłane?
DT: Termin wynika z ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (art. 5 ust. 2 pkt. 3) ustawy), z której wynika, że informacje m.in. o ilości energii wytworzonej w mikroinstalacji powinny być przekazane OSD w terminie do 7 dnia po zakończeniu danego kwartału.
 
EP:  Czy wpisanie wartości ilości wytworzonej energii elektrycznej leży po stronie wytwórcy czy dystrybutora (w związku z tym, że dystrybutor prowadzi dokładny monitoring)?
DT: Określenie ilości energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji leży po stronie wytwórcy (podstawa prawna: art. 5 ust. 2 pkt. 3) ustawy). OSD nie ma obowiązku pozyskiwania danych pomiarowych dotyczących ilości energii wytworzonej w mikroinstalacji.
 
EP:  Czy do wniosku powinny być dołączone jakieś dodatkowe dokumenty? Czy zgłaszający powinien znać inne dodatkowe procedury? Co powinien wiedzieć?
DT: Nie wymagamy dołączenia dodatkowych dokumentów oraz znajomości dodatkowych procedur. Terminy i zakres obowiązków wytwórcy w mikroinstalacji wynikające z obowiązków sprawozdawczych określonych w ustawie o OZE zostały wskazane w zawartej z Eneą Operator  umowie o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na rzecz wytwórcy energii elektrycznej w mikroinstalacji.
 
Źródło: GLOBEnergia Plus 2/2016


POBIERZ DARMOWĄ APLIKACJĘ MOBILNĄ GLOBEnergia Plus i czytaj cały artykuł!

appstore        google play