URE przypomina, że na skutek wprowadzonej w 2007 r. zasady TPA (Third Party Access), odbiorcy końcowi mają prawo wyboru wskazanego przez siebie sprzedawcy energii elektrycznej i gazu. Regulator prowadzi monitoring zmian sprzedawców energii elektrycznej dla dwóch grup odbiorców: klientów indywidualnych (G) i biznesowych (A, B, C).  Grupy A i B stanowią odbiorcy zasilani z sieci wysokiego i średniego napięcia i są to tzw. odbiorcy przemysłowi, natomiast do grupy C należą odbiorcy przyłączeni do sieci niskiego napięcia, pobierający energię elektryczną dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, tzw. odbiorcy biznesowi.

Do końca 2020 r. (w ciągu 13 lat, od 2007 r.) sprzedawcę zmieniło ponadto 906 tys. odbiorców. W grupie taryfowej G 690 tys. odbiorców zdecydowało się na zmianę sprzedawców oraz 216 tys. w grupach taryfowych A, B, C.

W 2020 r. największy spadek zainteresowania w grupie odbiorców indywidualnych odnotowano w czerwcu. Trend odbił się w sierpniu, do którego kontynuowany był stały przyrost przypadków zmian sprzedawców. W grudniu 2020 r. 1838 odbiorców dokonało zmiany sprzedawcy, jednak jest to spadek w porównaniu do grudnia 2019 r., w którym 4172 razy  dokonano zmiany sprzedawcy. W grupie odbiorców biznesowych od lutego zmiany utrzymywały się na zbliżonym poziomie (rekordowym miesiącem był styczeń z liczbą ponad 3 tys. zmian).

36 proc. odbiorców korzysta z ofert rynkowych

W Polsce jest już ok. 17,8 mln odbiorców końcowych energii elektrycznej, z czego ponad 15,4 mln to odbiorcy z grup taryfowych G (gospodarstwa domowe). URE informuje, że 9,8 mln odbiorców w gospodarstwach domowych korzystało z taryf zatwierdzanych przez Prezesa URE, 5,65 mln odbiorców korzystało z oferty pozataryfowej, czyli wolnorynkowej. W efekcie, co trzeci odbiorca (36 proc. odbiorców indywidualnych) kupuje energię od różnych sprzedawców dostępnych na rynku.

Wybieraj, ale rozważnie

Każdy konsument ma prawo do zmiany dostawcy energii elektrycznej oraz gazu według uznania. W efekcie rośnie konkurencja na rynku energii w Polsce. URE zauważa, że niestety pojawiają sie  sprzedawcy, którzy stosują nieuczciwe praktyki rynkowe wobec klientów.

Prezes URE apeluje o uważne i dokładne zaznajomienie się z ofertą przedstawioną przez sprzedawcę, z którym się negocjuje. Pod żadnym pozorem nie należy podpisywać umowy bez jej przeczytania. Regulator radzi zwrócić uwagę na okres obowiązywania umowy, czy jest przedłużany automatycznie i czy nie ma dodatkowych, nieuzasadnionych opłat i kar.

W przypadku pojawienia się wątpliwości, że od każdej umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy można odstąpić. Konsument ma na to 14 dni od dnia jej zawarcia i może to zrobić bez podawania przyczyny takiej decyzji – przypomina URE.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi kampanię społeczną, która ostrzega przed oszustami. Konsumenci skarżą się, że do wielu osób kierowane są oferty alternatywnych inwestycji finansowych, które fałszywie obiecują szybki zysk bez ryzyka. Konsumenci namawiani są także na produkty lub usługi, które fałszywie obiecują np. ochronę zdrowia lub leczenie. Towarzystwo Obrotu Energią opracowało pod patronatem URE Poradnik świadomego Klienta”, w którym przedstawiono przedstawić najważniejsze prawa przysługujące klientom w momencie zawierania umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Źródło: URE/TOE

Redakcja GLOBEnergia