W połowie listopada Urząd Regulacji Energetyki otrzymał wnioski taryfowe dotyczące cen energii dla gospodarstw domowych na przyszły rok od wszystkich czterech sprzedawców z urzędu. Sprzedawcy złożyli wnioski taryfowe dotyczące wysokości cen energii dla gospodarstw domowych w 2021 roku, a Prezes URE rozpoczął skrupulatną analizę złożonych wniosków.

Powody wniosków o podwyżkę

Wnioski złożone przez Sprzedawców do URE dotyczą tej części rachunku za prąd, który jest powiązany z kosztami obrotu energią.

Postępowania taryfowe prowadzone co roku o tej porze przez Prezesa URE mają na celu zapewnienie, że ceny energii elektrycznej proponowane odbiorcom końcowym będą miały racjonalne uzasadnienie w kosztach ponoszonych przez przedsiębiorców. Aby nowe taryfy mogły wejść w życie od stycznia 2021 roku, wnioski muszą zostać rozpatrzone najpóźniej do 17 grudnia.

Warto przypomnieć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, przedsiębiorstwa energetyczne (dystrybutorzy i sprzedawcy) mogą wnioskować o zmianę obowiązującej w danym okresie taryfy zawsze wtedy, gdy uznają to za uzasadnione warunkami rynkowymi i zmianą kosztów prowadzenia działalności. W takich sytuacjach Prezes URE prowadzi postępowanie taryfowe dokładnie tak samo jak pod koniec każdego roku, analizując zasadność wnioskowanych przez spółki zmian. W przypadku odmowy zatwierdzenia taryfy skutkującej jej wzrostem, spółka powinna stosować w rozliczeniach z odbiorcami ostatnią zatwierdzoną taryfę.

Nie ma fundamentalnych podstaw do wzrostu taryf

Od 1 stycznia taryfy za sprzedaż najprawdopodobniej nie wzrosną znacząco.

Nie widzę fundamentalnych czynników na rzecz istotnych zmian w stosunku do obecnie obowiązujących taryf. Myślę, że nastąpi pewna korekta w górę, ale raczej na poziomie niewiele wyższym od inflacji – powiedział Prezes URE

Źródło: URE twitter

Jak podaje PAP, Prezes URE nie spodziewa się specjalnie dużych wzrostów w taryfie na obrót energią elektryczną. Jednocześnie Prezes ma nadzieję, że wszystkie przedsiębiorstwa, których wnioskami URE aktualnie się zajmuje, będą w stanie dostosować się do oczekiwań Regulatora, tak by taryfy mogły zostać opublikowane 17 grudnia i wejść w życie 1 stycznia.

Jak powiedział Rafał Gawin – Prezes URE, w taryfach największą wagę mają koszty zakupu energii, a na Towarowej Giełdzie Energii kontrakty z dostawą na 2021 r. zasadniczo niewiele różnią się o tych, zatwierdzonych w taryfach na 2020 r.

Rachunki za prąd i tak pójdą w górę

Aktualnie, oprócz ceny za obrót energią, czyli sprzedaż energii, na rachunku za prąd znajduje koszt dystrybucji czyli wartość dostarczenia energii do odbiorcy. Taryfa dystrybutora dzieli się na pięć kategorii widniejących na rachunkach za energię:

-Opłata przesyłowa stała
-Opłata sieciowa
-Opłata abonamentowa
-Opłata przejściowa
-Opłata jakościowa
-Opłata OZE
-Opłata kogeneracyjna

Od początku 2018 roku, opłata OZE wynosiła 0 zł. W 2021 roku będzie wynosiła 2,20 zł/MWh, przyczyniając się do wzrostu rachunku.

Oprócz tego, ustawa o rynku mocy z 2017 roku zakładała pojawienie się nowej pozycji na fakturach za prąd. Opłata mocowa pojawi się na rachunku już 1 stycznia 2021 roku.

W mojej ocenie, największy wpływ na rachunki odbiorców będą miały łącznie opłata mocowa oraz opłata OZE – ocenił Rafał Gawin.

O ile zwiększy się rachunek za prąd?

Przykładowo, dla gospodarstwa domowego, które zużywa 2000 kWh energii elektrycznej rocznie, stawka opłaty mocowej wyniesie w 2021 r. 7,47 zł netto miesięcznie. Opłata OZE, która wynosi 2,20 zł netto za MWh podwyższy ten rachunek o około 37 groszy miesięcznie.

To oznacza, że w skali miesiąca dla gospodarstwa domowego zużywającego 2000 kWh energii elektrycznej rocznie, rachunek wzrośnie o 7,84 zł/ms netto, a w skali roku o 94 zł netto.

Dla gospodarstwa domowego, które zużywa około 3500 kWh energii elektrycznej rocznie, stawka opłaty mocowej wyniesie w 2021 r.10,46 zł netto miesięcznie. Opłata OZE, która wynosi 2,20 zł netto za MWh podwyższy ten rachunek o około 64 groszy miesięcznie.

To oznacza, że w skali miesiąca dla gospodarstwa domowego zużywającego 3500 kWh energii elektrycznej rocznie, rachunek wzrośnie o 11,10 zł/ms netto, a w skali roku o 133,2 zł netto.

Stawki opłaty mocowej sprawdź TUTAJ

A co z taryfami dystrybucyjnymi?

Jak podaje PAP, w związku z wejściem w życie rynku mocy, konieczna była uzgodniona z KE przebudowa rynku bilansującego, która pociąga za sobą zmianę kosztów operatora przesyłowego. Rozporządzenie ws. zmian rynku bilansującego weszło w życie dość późno i Regulator jest obecnie na etapie zatwierdzania taryfy przesyłowej. Dopiero gdy ją zatwierdzi, operatorzy systemów dystrybucyjnych będą mogli ostatecznie przedstawić propozycje swoich taryf do zatwierdzenia Prezesowi URE. W związku z tym, Prezes URE prawdopodobnie nie zdąży zatwierdzić taryf do 17 grudnia i te od 1 stycznia 2021 roku na razie pozostaną bez zmian.

Źródła: URE, PAP

Redakcja GLOBEnergia