Jak poinformowała PAP Biznes Agnieszka Głośniewska, rzecznik prasowy URE, Urząd Regulacji Energetyki otrzymał wnioski taryfowe dotyczące cen energii dla gospodarstw domowych na przyszły rok od wszystkich czterech sprzedawców z urzędu. Wszyscy czterej tzw. sprzedawcy z urzędu złożyli wnioski taryfowe dotyczące wysokości cen energii dla gospodarstw domowych w 2021 roku. URE rozpoczął skrupulatną analizę złożonych wniosków.

Rachunek za prąd

Rachunek za energię elektryczną zawiera w sobie kilka opłat, ale początkowo można podzielić go na dwa elementy, tj. koszt obrotu czyli wartość faktycznie zużytej energii elektrycznej, oraz koszt dystrybucji czyli wartość dostarczenia energii do odbiorcy. Cena energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowych, uwzględniająca opłatę za świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej wynosi 0,4862 zł/kWh – jest więc najniższa od kilku lat.

Rok Cena energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie
domowym uwzględniająca opłatę za świadczenie usługi
dystrybucji energii elektrycznej [zł/kWh]
2019 0,4862
2018 0,5055
2017 0,5046
2016 0,4987
2015 0,5017

 

Powody wniosków o podwyżkę

Wnioski złożone przez Sprzedawców do URE dotyczą tej części rachunku za prąd, który jest powiązany z kosztami obrotu energią.

Jak powiedziała dla PAP Agnieszka Głośniewska, postępowania taryfowe prowadzone co roku o tej porze przez Prezesa URE mają na celu zapewnienie, że ceny energii elektrycznej proponowane odbiorcom końcowym będą miały racjonalne uzasadnienie w kosztach ponoszonych przez przedsiębiorców.

Z kolei w poniedziałek w rozmowie z Parkiet TV, Wiceprezes PGE ds. finansowych Paweł Strączyński poinformował, że grupa oczekuje podwyżki cen energii o kilkanaście procent. Co jeszcze kieruje Sprzedawcami?

Agnieszka Głośniewska w rozmowie z Redakcją GLOBEnergia powiedziała, że niestety nie może udzielić informacji na temat konkretnych powodów podanych we wnioskach złożonych przez Sprzedawców, ze względu na obowiązującą tajemnicę postępowania administracyjnego.

Kiedy URE ustosunkuje się do wniosków?

Zapytaliśmy również, kiedy URE ustosunkuje się do wniosków złożonych przez Sprzedawców. Według informacji, które otrzymaliśmy od rzecznik URE, wnioski zostaną rozpatrzone jak najszybciej, jednak wszystko wymaga czasu. Jak powiedziała Agnieszka Głośniewska, aby nowe taryfy mogły wejść w życie od stycznia 2021 roku, wnioski muszą zostać rozpatrzone najpóźniej do połowy grudnia.

Warto przypomnieć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, przedsiębiorstwa energetyczne (dystrybutorzy i sprzedawcy) mogą wnioskować o zmianę obowiązującej w danym okresie taryfy zawsze wtedy, gdy uznają to za uzasadnione warunkami rynkowymi i zmianą kosztów prowadzenia działalności. W takich sytuacjach Prezes URE prowadzi postępowanie taryfowe dokładnie tak samo jak pod koniec każdego roku, analizując zasadność wnioskowanych przez spółki zmian. W przypadku odmowy zatwierdzenia taryfy skutkującej jej wzrostem, spółka powinna stosować w rozliczeniach z odbiorcami ostatnią zatwierdzoną taryfę.

Czy od stycznia prąd będzie droższy?

Bez względu na wnioski złożone do URE, ceny prądu od stycznia wzrosną. 13 listopada 2020 r. w Dzienniku Ustaw RP zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie pobierania opłaty mocowej i wyznaczania godzin doby przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie. Zapisy zawarte w rozporządzeniu wejdą w życie z dniem z stycznia 2021 roku. Szczegóły sprawdź TUTAJ 

Redakcja GLOBEnergia