III kwartał 2020 roku, podobnie jak w 2019 roku przebiegał z pewnymi wyjątkami pozytywnie jeśli chodzi o sprzedaż w głównych grupach produktowych urządzeń grzewczych i elementów instalacyjnych. III kwartał, to tradycyjnie początek okresu najwyższej sprzedaży urządzeń grzewczych w ciągu całego roku. Jak w III kwartale 2020 roku poszła sprzedaż kolektorów słonecznych?

Sprzedaż kolektorów słonecznych w III kwartale 2020

W III kwartale 2020 roku, w grupie kolektorów słonecznych nastąpił nieco mniejszy spadek sprzedaży tego typu instalacji niż w II kwartale. Sprzedaż w liczbach bezwzględnych była w dalszym ciągu bardzo wysoka.

Należy zwrócić uwagę, że sprzedaż kolektorów w III kwartale 2019 roku była ponadnormatywnie wysoka, co zafałszowuje nieco wynik procentowy w kolejnych kwartałach. Obecne spadki są wynikiem aktualnej struktury sprzedaży tych urządzeń w Polsce i wysycenia się rynku projektów przetargowych na tego typu instalacje.

Który typ kolektorów dominuje?

W III kwartale 2020 roku sprzedawały się w ogromnej części kolektory płaskie. W grupie kolektorów próżniowych nastąpił w III 2020 kwartale ponad 30% spadek. Taki wynik jest konsekwencją struktury rynku w tej grupie produktowej, w której realizacja inwestycji jest oparta o przetargi gminne i programy wsparcia. Równocześnie od kilku lat odczuwalne jest załamanie się sprzedaży przez tradycyjne kanały dystrybucji.

Handel detaliczny na plus

Pomimo spadków na rynku kolektorów słonecznych, w III kwartale spłynęły pozytywne sygnały o wzroście sprzedaży w handlu detalicznym. Jednakże w dalszym ciągu jest on zbyt mały, by mówić o bezpiecznym i stabilnym rynku dla tych urządzeń grzewczych.

Zielony Ład

Obecnie w ramach wdrażania Zielonego Ładu w Europie i szerszego wykorzystania zielonego ciepła zarówno do ogrzewania mieszkań, jak i innych obiektów o charakterze komercyjnym i przemysłowym, instalacje kolektorów słonecznych zaczęły się ponownie pojawiać z różnych strategiach i programach dotyczących strategii transformacji ciepłownictwa w celu zwiększenia udziału OZE w ogrzewnictwie.

Ponownie wypłynęły rozwiązania oparte na kolektorach hybrydowych PVT, oraz coraz poważniej się mówi w Polsce o instalacjach kolektorów słonecznych jako elementu pozyskiwania ciepła przez sieci ciepłownicze. Również w budynkach mieszkalnych o niewystarczającej termoizolacji, kolektory słoneczne mają szanse zapewniać ciepło mieszkańcom w układach hybrydowych z kotłami gazowymi i magazynami ciepła.

SPiUG

Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych