W II kwartale 2020 roku, w grupie kolektorów słonecznych nastąpił dalszy spadek sprzedaży, który wyniósł ok. 39%. Niemniej jednak sprzedaż w liczbach bezwzględnych była w dalszym ciągu bardzo wysoka.

Dlaczego sprzedaż kolektorów słonecznych spada?

Należy zwrócić uwagę, że sprzedaż kolektorów w II kwartale 2019 roku była ponadnormatywnie wysoka, co zafałszowuje nieco wynik procentowy, wskazujący na dynamiczny spadek. Aktualne spadki są wynikiem obecnej struktury sprzedaży tych urządzeń w Polsce i wysycenia się rynku projektów przetargowych na tego typu instalacje.

Rynek kolektorów słonecznych

W II kwartale 2020 roku sprzedawały się w ogromnej części kolektory płaskie. W grupie kolektorów próżniowych nastąpił ponad dwukrotny wzrost, co jest spowodowane odniesieniem do niskiej wartości bazowej sprzedaży takich kolektorów w I kwartale 2020 roku. Taki w wynik jest również konsekwencją struktury rynku w tej grupie produktowej, opartej na realizacji gminnych inwestycji przetargowych i programach wsparcia.

Sytuacja na rynku

Pomimo spadków w II kwartale spłynęły z rynku pozytywne sygnały o wzroście sprzedaży kolektorów przez handel detaliczny. W dalszym ciągu te wzrosty sprzedaży są jednak zbyt małe, aby mówić o bezpiecznym i stabilnym rynku dla tych urządzeń grzewczych.

W przeciwieństwie do technologii pomp ciepła, brakuje całkowicie działań promocyjnych i informacyjnych wspierających tę technologię jako całkowicie bezemisyjną, o znikomych kosztach eksploatacyjnych. Od dłuższego czasu, brakuje edukacji co do możliwości jakie daje instalacja kolektorów Pewną konkurencją stają się systemy PV, które są zakładane w celu stricte zasilania elektrycznych urządzeń grzewczych i są często mylone z instalacjami kolektorów słonecznych.

Pod koniec II kwartału zostało zawarte ogólnoeuropejskie porozumienie firm i organizacji na rzecz deklaracji tej gałęzi przemysłu na rzecz wdrażania zielonego ładu w Europie i szerszego wykorzystania zielonego ciepła zarówno do ogrzewania mieszkań, jak i innych obiektów o charakterze komercyjnym i przemysłowym.

Trendy w sprzedaży kolektorów słonecznych

Od początku dekady sprzedaż kolektorów słonecznych dynamicznie zmienia się z roku na rok i nie ma stałej tendencji. Ile m2 kolektorów słonecznych sprzedawano rocznie?

  • 2011 rok – 105000 m2
  • 2012 rok – 194000 m2
  • 2013 rok – 174000 m2
  • 2014 rok – 223000 m2
  • 2015 rok – 245000 m2
  • 2016 rok – 115400 m2
  • 2017 rok – 111100 m2
  • 2018 rok – 310000 m2
  • 2019 rok – 263000 m2
kolektory

Sprzedaż kolektorów słonecznych, źródło: SPIUG

Polska na tle innych krajów

Osiągnięty w 2019 roku wynik w dalszym ciągu powoduje, że Polska należy do w czołówki krajów montujących takie instalacje w Europie, na drugim miejscu po Niemczech, gdzie w
2019 roku sprzedano nieco ponad 500 tys. m2 kolektorów słonecznych.

SPiUG

Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych