Sprzedaż pomp ciepła w 2021 roku – europejska prognoza sięga 2 mln urządzeń

Europejskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła (EHPA) informuje, że w 2021 roku sektor pomp ciepła doznał ożywienia, rozwijając się w całej Europie w niespotykanym dotąd tempie. Z zebranych opinii ekspertów branżowych wynika, że prognoza wzrostu rynku może przekroczyć poziom 25 proc. Całkowitą sprzedaż pomp ciepła w Europie szacuje się na 2 miliony sztuk w 2021 roku.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Europejskie stowarzyszenie branży pomp ciepła oczekuje na publikację przez Komisję Europejską końcowych części pakietu Fit-for-55. Jest to koniec decydującego roku dla transformacji energetycznej i sektora pomp ciepła - wskazuje EHPA. Rynek pomp ciepła w 2020 roku został dotknięty pandemią i odnotował jedynie skromny 7 proc. wzrost w porównaniu z rokiem 2019. W 2021 roku na rynkach pomp ciepła można było zauważyć znaczące ożywienie. Eksperci szacują 25-wzrost rynku w skali roku oraz sprzedaż pomp ciepła na poziomie około 2 miliony sztuk do końca roku. 

Źródło: EHPA

Na tegorocznym rynku urządzeń grzewczych obejmującym 7 milionów jednostek, pompy ciepła stanowią ponad 25 proc. rocznej sprzedaży. Stanowi to solidną podstawę dla dalszego wzrostu na drodze do osiągnięcia celów energetycznych i klimatycznych UE. Zgodnie ze strategią integracji systemów Komisji Europejskiej z 2019 roku, do roku 2030 potrzebnych jest ponad 50 milionów pomp ciepła. 

Pompy ciepła szybko stają się standardowym rozwiązaniem dla nowych budynków. Rozwój technologii w połączeniu z inteligentną renowacją sprawia, że bezpośrednia wymiana źródeł ciepła jest realną opcją również w istniejących budynkach - wskazuje EHPA. 

Potrzebne są działania na rzecz projektowania sieci i elastyczności

- Chociaż rozwój jest obiecujący i dysponujemy wszystkimi dostępnymi technologiami umożliwiającymi obniżenie emisyjności budynków w Europie, konieczne jest zwrócenie uwagi na politykę i ambicje, aby zapewnić stały wzrost. Potrzebujemy zaangażowania na rzecz elektryfikacji ogrzewania, w tym poprzez projektowanie sieci elektrycznej i określenie wartości elastyczności - komentuje stowarzyszenie. 

EHPA postuluje szybką zmianę zniekształconego mechanizmu cen energii poprzez m.in. zrównoważenie podatków energetycznych, stopniowe wycofywanie dotacji na paliwa kopalne czy wprowadzenie infrastruktury wsparcia, w tym ukierunkowanych dotacji, aby pomóc wszystkim Europejczykom w przejściu na czyste i niskoemisyjne ogrzewanie.

Szkolenia, szkolenia i jeszcze raz szkolenia

Praca w sektorze pomp ciepła jest szansą zarówno dla osób rozpoczynających karierę zawodową, jak i dla tych, którzy stoją w obliczu konieczności przebranżowienia się. Potrzebna jest akcja promocyjna na rzecz pracy i umiejętności w sektorze pomp ciepła, która sprawi, że obywatele Europy będą postrzegać pracę w sektorze OZE jako znaczącą szansę. Potencjalni pracownicy muszą mieć łatwy dostęp do odpowiednich programów edukacyjnych, szkoleniowych i certyfikacyjnych.

- Wszyscy użytkownicy końcowi powinni mieć prawo do czystych i niedrogich rozwiązań grzewczych, co uczyni ich aktywnymi partnerami w transformacji energetycznej, transformacji, która nie jest ciężarem, ale ogromną szansą dla społeczeństw Europy - przekonuje EHPA.

W Polsce także spodziewany jest rekord sprzedaży pomp ciepła. Według Pawła Lachmana, prezesa organizacji branżowej PORT PC, Polska może stać się w 2021 roku trzecim rynkiem w Unii Europejskiej pod kątem liczby pomp ciepła zainstalowanych w skali roku. Wielokrotnie pisaliśmy na łamach GLOBEnergia.pl że 2020 rok był rekordowy pod kątem liczby sprzedanych pomp ciepła. Łącznie sprzedano ok. 56,5 tys. pomp ciepła, przy czym największym zainteresowaniem cieszyły się pompy ciepła typu powietrze-woda - sprzedano wówczas 42 tys. sztuk. Eksperci prognozują, że liczba sprzedanych w 2021 roku urządzeń typu powietrze-woda wyniesie około 80 tys. sztuk. 

Źródło: EHPA

Zobacz również