Zarówno w IV kwartale, jak i w całym 2018 roku, widać było w dalszym ciągu wzrost zainteresowania nowoczesnymi zaawansowanymi kotłami wiszącymi zasilanymi energią elektryczną takimi jak pompy ciepła i nowoczesne kotły grzewcze przepływowe.

Dotyczy to także elektrycznych podgrzewaczy do ciepłej wody użytkowej, zarówno przepływowych, jak i pojemnościowych. Efektem tego były zatory z dostawami od producentów, którzy mieli problemy z realizacją tak dużej liczby zamówień na zasobniki ciepła i podgrzewacze pojemnościowe.

Wzrost popularności pomp ciepła!

W IV kwartale i całym 2018 roku pompy ciepła odnotowały znaczące wzrosty sprzedaży. Największe skoki odnotowano w pompach powietrznych, gdzie wzrosty zarówno w skali kwartalnej jak i rocznej przekraczały 50%, osiągając nawet do dwukrotności wzrostów. Podobnie było w przypadku pomp ciepła do ciepłej wody użytkowej.

Pompy gruntowe w IV kwartale odnotowały podobny wynik jak w IV kwartale 2017 roku, ze wskazaniem na kilkuprocentowy wzrost, podobnie jak w skali całego 2018 roku. Trend ten jest odwróceniem negatywnego trendu z poprzednich okresów. Ogólnie, według wstępnych szacunków można przyjąć, że wzrost sprzedaży pomp ciepła w 2018 roku osiągnął ok. 30% wzrost.

Inwestorzy coraz bardziej świadomi!

Instalatorzy pomp ciepła są obłożeni pracą już na początek 2019 roku i nie przyjmują nowych zleceń. Segment pomp powietrznych rośnie ale w tym wypadku limitem są uprawnienia chłodnicze, które pojawiły się w 2018 roku. Program Czyste Powietrze zaczyna uświadamiać inwestora o możliwości uzyskania dofinansowania i zmniejszenia emisji, co zaczyna mieć bezpośrednie przełożenie na zainteresowanie pompami ciepła jako źródła ciepła o niskim śladzie emisji.

Hossa w branży instalacyjno – grzewczej

Wpływ na wyniki w branży instalacyjno – grzewczej miały praktycznie te same czynniki co od początku 2018 roku. Jedną z nich z pewnością jest  w dalszym ciągu dobry wynik w budownictwie mieszkaniowym, oparty na konsekwentnym od 2016 roku wzroście rozpoczynanych budów i wydawanych pozwoleń na budowę. Osiągnięte wyniki mają wpływ na strukturę instalowanych źródeł ciepła.

Deweloperzy, którzy budują głównie na obszarach miejskich, korzystają z możliwości przyłączenia realizowanych budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej, oczywiście jeżeli istnieje na miejscu dostępna infrastruktura. Niemniej jednak wątpliwości budzi próba forsowania tego typu przyłączeń w sytuacji, gdy infrastruktura jest dopiero w planach. W przeszłości niejednokrotnie problemy z przyłączeniem do sieci ciepłowniczych mających swoja przyczynę w koniecznych do przeprowadzenie procedurach i czasie realizacji inwestycji. Wtedy z pomocą przychodziły rozwiązania oparte na rozproszonych źródłach ciepła, co niestety wiązało się z przezwyciężeniem ścieżki biurokratycznej związanej ze zmiana projekty instalacji zasilania w ciepło.

SPiUG

Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych