Jak co roku, Urząd Regulacji Energetyki obserwował poziomy cen energii elektrycznej na kilku rynkach. Z oficjalnej informacji wynika, że średnia cena energii elektrycznej dla odbiorców w gospodarstwach domowych w 2018 roku osiągnęła poziom 0,5055 zł/ kWh. Cena ta zawiera podatek akcyzowy i opłatę na świadczenie usługi kompleksowej dystrybucji energii. Cena nie zawiera podatku Vat. Została ona wyznaczona na podstawie cen zawartych w umowach kompleksowych w 2018 roku.

Porównując poziom cen z 2018 do poziomu cen z wcześniejszych lat można stwierdzić, że ceny energii ulegały małym fluktuacjom, a najniższa cena energii była w 2014 roku.

Poniższa tabela pokazuje jak zmieniała się średnia cena energii elektrycznej na odbiorców w gospodarstwach domowych:

Rok Średnia cena energii dla gospodarstw domowych:
[zł/kWh]
2018 0,5055
2017 0,5046
2016 0,4987
2015 0,5017
2014 0,4927
2013 0,5048
2012 0,5047

Źródło: URE

Cena z 2018 roku jest najbliższa cenie z 2013 roku w którym średnia cena dla gospodarstw domowych wyniosła 0,5048. W stosunku do roku 2017, cena energii elektrycznej dla indywidualnych gospodarstw domowych wzrosła bardzo nieznacznie o 0,0009 zł/kWh.


Jak czytać rachunek za energię? Czytaj TUTAJ


Blokada cen energii na 2019r.

Przypomnijmy, że w związku z prognozowanymi jeszcze w 2018 roku podwyżkami cen za energię elektryczną, polski rząd wypracował specjalną ustawę, chroniącą odbiorców przed wzrostem cen energii. Ustawa dotyczy m. in rekompensat dla odbiorców. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z końcem 2018 roku.

Ustawa o której mowa zakłada, że ceny energii elektrycznej dla wszystkich odbiorców – gospodarstw domowych, firm, samorządów, szpitali – w 2019 roku nie będą wyższe niż te sprzed 30 czerwca 2018 roku.

Opracowano na podstawie danych z URE

Redakcja GLOBEnergia