Prezes URE, działając na podstawie przepisów ustawy – Prawo energetyczne, ogłosił średnią cenę energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym.

Cena uwzględnia opłatę za świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej. Obliczona na podstawie cen zawartych w umowach kompleksowych za 2012 rok, wyniosła 0,5047 zł/kWh.
 
Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw Prezes Urzędu Regulacji Energetyki obliczy i ogłosi po raz pierwszy, do dnia 30 września 2013 r., średnią cenę energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. d ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, na potrzeby ustalania dodatku energetycznego.

Cały dokument do pobrania TUTAJ


Źródło: URE