Prezes URE podał średnią cenę energii na rynku konkurencyjnym w III kwartale 2015 roku.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, działając na podstawie art. 195 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478), informuję, że
w III kwartale 2015 r. średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym wyniosła 172,75 zł/MWh.

Algorytm obliczania średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w III kwartale 2015 r. obejmował sprzedaż energii elektrycznej (wolumen sprzedaży oraz wartość sprzedanej energii) realizowaną przez wytwórców i spółki obrotu w konkurencyjnych segmentach krajowego hurtowego rynku energii elektrycznej, tj. do:
– spółek obrotu w ramach kontraktów dwustronnych,
– na giełdę energii.

Podana przez Prezesa URE średnia cena sprzedaży energii jest wyższa od tej podanej podanej dla II kwartału. Przypomnijmy, że średnia cena sprzedaży energii na rynku konkurencyjnym w II kwartale 2015 wynosiła 170,19 zł/MWh. Obecna cena jest bliska cenie obowiązującej w pierwszym kwartale, która wynosiła 172,22 zł/MWh.

Warto porównań również, że w 2014 r. podana przez URE średnia cena energii na rynku konkurencyjnym wyniosła 163,58 zł/MWh. Była więc dużo mniejsza niż obecnie.

Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym jest podstawową wartością od której uzależniona jest wartość pomocy publicznej dla wytwórców energii odnawialnych źródeł energii. Jest więc pewnego rodzaju mechanizmem wspierającym wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Źródło: URE, Ustawa o OZE