Urząd Regulacji Energetyki prowadzi stały monitoring cen energii na rynku konkurencyjnym. Regularnie podawane są ceny kwartalne, jak i uśrednione ceny za cały rok.

Jak kształtują się średnie roczne ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym za ostatnie lata?

W ostatniej informacji na temat cen energii, URE poinformowało, że  średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym  w 2017 roku wyniosła 163,70 zł/MWh.

Dla przykładu i odniesienia, ta sama średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym  rok wcześniej (w 2016 roku) wyniosła 169,70 zł/MWh, a w 2015 roku była jeszcze wyższa.

W 2015 r. średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym wynosiła 169,99 zł/MWh. W 2014 roku cena ta wynosiła 163,58 zł/MWh.

Opracowanie: GLOBEnergia na podstawie danych URE

Jak wynika z danych, a widoczne jest na wyższym wykresie, jeden z największych spadków cen energii na rynku konkurencyjnym nastąpił właśnie w 2014.

W 2013 roku, według oficjalnej informacji Prezesa URE średnia cena na rynku konkurencyjnym wynosiła 181,55 zł/MWh. W 2012 roku była ona na poziomie 201,36 zł/MWh i był to najwyższy poziom w ciągu ostatnich ośmiu lat.

Wcześniej, w 2011 roku jedna MWh energii kosztowała 198,90 zł, a w 2010 roku 195,32 zł.

Od 2010 roku, cena energii na rynku konkurencyjnym regularnie spada.

URE podaje algorytm

Algorytm obliczania średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w 2017 r. obejmował sprzedaż energii elektrycznej (wolumen sprzedaży oraz wartość sprzedanej energii) realizowaną przez wytwórców i spółki obrotu w konkurencyjnych segmentach krajowego hurtowego rynku energii elektrycznej, tj. do: – spółek obrotu w ramach kontraktów dwustronnych, – na giełdę energii. Sprzedaż energii elektrycznej na rynek bilansujący nie została uwzględniona w algorytmie wyznaczania ceny ze względu na techniczny charakter tego segmentu rynku.

 

Redakcja GLOBEnergia