Średnia moc mikroinstalacji rośnie! Znamy dane za marzec 2023 r.

Znamy najnowsze liczby dotyczące mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Polsce. Jak informuje organizacja branżowa PTPIREE, na koniec marca 2023 r. liczba wszystkich mikroinstalacji przyłączonych do sieci dystrybucyjnej wyniosła 1 243 281, a ich moc ponad 9,64 GW. W marcu przyłączono do sieci prawie 14,5 tys. mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

Zgodnie z danymi PTPIREE, na koniec marca 2023 roku do polskich sieci podłączono dokładnie 1 243 281 mikroinstalacji OZE. Tylko w marcu przyłączono 14 486 mikroinstalacji. Ich moc to 189 MW. Łączna moc mikroinstalacji w polskim systemie to 9,64 GW, przy czym w tym roku przyłączono do tej pory 386,3 MW. W zdecydowanej większości są to mikroinstalacje fotowoltaiczne.

Czy rynek wraca do normy?

Przypomnijmy, że barierę miliona prosumentów przekroczyliśmy rok temu - w marcu 2022 roku. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa informowała wtedy, że kolejnym celem jest poziom 2 mln, ale ten - jak się okazuje - nie zostanie osiągnięty tak szybko, jak pierwszy milion. Od wiosny 2022 r. zauważalny był spadek miesięcznych przyłączeń mikroinstalacji do sieci. Na przełomie 2021 i 2022 roku na łamach GLOBEnergia.pl informowaliśmy o miesięcznych przyłączeniach na poziomie kilkudziesięciu tysięcy instalacji. Teraz co miesiąc przyłączanych jest po kilkanaście tysięcy instalacji. Najmniej w ciągu ostatniego 1,5 roku przyłączono w styczniu 2023 roku - tylko 8,3 tys. mikroinstalacji. W lutym 2023 roku przyłączono już 10 221 mikroinstalacji OZE, a w marcu - zgodnie z najnowszymi danymi PTPiREE - 14 486 mikroinstalacji.

Warto jednak zwrócić uwagę, że okres zimowy nie jest tym w ciągu roku, w którym montuje się statystycznie najwięcej instalacji. Ubiegły rok był wyjątkowy pod względem zimowych przyłączeń, ze względu na widmo zmiany systemu rozliczeń. Z oczywistych względów przełożyło się to na spadek zainteresowania fotowoltaiką wiosną ubiegłego roku, gdyż wielu inwestorów przyspieszyło decyzję o inwestycji. Teraz od zmiany systemu minął już rok, a wraz z rozpoczęciem wiosny instalacji zaczęło znów przybywać. 

Średnia moc mikroinstalacji OZE

Jak podaje PTPiREE, średnia moc jednostkowa przyłączanych do sieci mikroinstalacji cały czas utrzymuje się na wysokim poziomie. W okresie 2018-2020 wzrosty te były minimalne w stosunku do roku poprzedniego, natomiast od początku 2021 roku organizacja obserwuje, że dynamika tego zjawiska przybiera na sile. W marcu 2023 średnia moc przyłączonej mikroinstalacji OZE wyniosła 13,05 kW. To ponad 2,5 kW więcej od średniej mocy mikroinstalacji w lutym, która wynosiła 10,39 kW! W I kwartale 2023 roku średnia moc przyłączonej mikroinstalacji wyniosła 11,71 kW. Dla porównania, dla całego 2022 roku średnia wyniosła 9,68 kW, a dla całego 2021 roku 7,62 kW.

Obecny trend widoczny od początku IV kwartału 2021 roku wskazuje na zainteresowanie prosumentów przyłączaniem instalacji o większej mocy niż w latach ubiegłych, co niestety nie jest zjawiskiem pozytywnym ze względu na brak w dużej większości przypadków możliwości autokonsumpcji wyprodukowanej energii elektrycznej i może świadczyć o przewymiarowaniu mikroinstalacji - czytamy na stronie PTPiREE

Zdaniem PTPiREE na przewymiarowanie instalacji u prosumentów może mieć wpływ zmiana systemu rozliczeń, która jak na ironię, miała od tego przewymiarowania odwodzić. Zdaniem organizacji zmiana systemu rozliczeń zniosła barierę 10 kW dla mikroinstalacji, po przekroczeniu której ulegał zmniejszeniu współczynnik rozliczenia energii „magazynowanej” w sieci z 0,8 na 0,7. Przez to wzrosło znacznie zainteresowanie budową instalacji oze o większej mocy. 

Z drugiej strony może to być sygnał o wzroście zainteresowania instalacjami fotowoltaicznymi w firmach. Prosumentów domkowych w ryzach trzyma jeszcze regulamin programu Mój Prąd, który nie tylko nie pozwala na przewymiarowanie instalacji, ale jeszcze wprowadza ograniczenie wnioskowania o dotację dla instalacji o mocy większej niż 10 kW.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia