Jak co roku, pod koniec marca, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo Energetyczne podał do publicznej informacji średnią cenę sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w ubiegłym roku. Wynosi oni 169,70 zł/MWh.

Równocześnie z tą informacją, podano również średnią cenę energii elektrycznej w IV kwartale w 2016 roku, która wynosiła 168,88 zł/MWh.

Z tej okazji postanowiliśmy przeanalizować trendy cen energii na przełomie ostatnich 10 lat.

Dane obrazuje poniższa tabela:

Rok Średnia cena energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym
2016 169,70 zł/MWh
2015 169,99 zł/MWh
2014 163,58 zł/MWh
2013 181,55 zł/MWh
2012 201,36 zł/MWh
2011 198,90 zł/MWh
2010 195,32 zł/MWh
2009 197,21 zł/MWh
2008 155,44 zł/MWh
2007 128,80 zł/MWh
2006 119,70 zł/MWh

 

Na przełomie ostatniej dekady, rekordowo wysoką cenę na energię elektryczną odnotowano w 2012 roku. Jedna megawatogodzina kosztowała wtedy średnio około ponad 201 złotych.

Dziesięć lat temu, ceny te były niższe niż 120 zł/MWh, czyli o około 50 zł/MWh mniej niż dzisiaj.

Od  rekordowego 2012 roku, ceny za energię zaczęły nieco tanieć. Ostatnie dwa lata wykazują się pewną stabilizacją. Dobrze to widać na poniższym wykresie:

Opracowanie: GLOBEnergia

Źródło: GLOBEnergia na podstawie danych URE

Redakcja GLOBEnergia