Stabilizacja na rynku energii. Cisza przed burzą?

giełda

Kontrakt terminowy na dostawy energii elektrycznej na rok 2024 od początku września utrzymuje się w zakresie 625 - 635 zł/MWh. Oznacza to dużą stabilizację, biorąc pod uwagę poprzednie okresy.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

giełda

Podziel się

Mimo zniesienia obliga giełdowego, czyli obowiązku sprzedaży energii przez giełdę, indeks BASE Y-24 jest ważnym benchmarkiem cen energii elektrycznej w dostawie na przyszły rok. Od lipca br. wahania cen energii były nieznaczne i nie przekraczały 25 zł/MWh. Warto zauważyć, że cena energii elektrycznej w kontrakcie terminowym przestała też spadać w porównaniu do rekordowego zeszłego roku, kiedy średnioważone ceny miesięczne dochodziły do 1400 zł/MWh.

Źródło: tge.pl

Czy to zatem znak, że cena prądu w Polsce doszła poziomu, poniżej którego polskie elektrownie, w dużej mierze oparte na węglu, nie będą w stanie składać tańszych ofert, chociażby przez wysoki koszt uprawnień do emisji CO2?

Ceny uprawnień do emisji CO2

Rozliczeniowa cena uprawnień do emisji CO2, zwana również rynkową ceną emisji, to kwota, po jakiej uprawnienia do emisji dwutlenku węgla są kupowane i sprzedawane. Jest to kluczowy element mechanizmu handlu emisjami, który ma na celu kontrolowanie emisji gazów cieplarnianych w celu ograniczenia wpływu zmian klimatycznych.

Podstawowe elementy tego mechanizmu obejmują: uprawnienia do emisji - czyli prawa do emitowania określonej ilości gazów cieplarnianych. Uprawnienia te są przydzielane lub sprzedawane firmom i instytucjom, a ich łączna liczba jest ograniczona, co tworzy górną granicę dla całkowitych emisji; rynek emisji gdzie firmy emitujące mniej gazów cieplarnianych niż wynika to z ich przyznanych uprawnień, mogą nadmiarowe uprawnienia sprzedawać na rynku emisji. Z kolei firmy, które przekraczają swoje uprawnienia, muszą nabyć dodatkowe uprawnienia, co generuje popyt na rynku. Cena, po jakiej odbywa się wymiana uprawnień do emisji na rynku to cena rozliczeniowa. Jest to kwota, którą nabywca płaci sprzedawcy za jedno uprawnienie.

W praktyce, gdy cena uprawnień do emisji jest niska, istnieje mniej zachęty dla firm do inwestowania w technologie o niskich emisjach lub w zrównoważone praktyki, ponieważ zakup dodatkowych uprawnień staje się tańszy niż zmiana ich sposobu działania. Z drugiej strony, gdy cena jest wysoka, firmy zmotywowane są do ograniczenia emisji, co przyczynia się do celu globalnej redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Obecnie ceny uprawnień do emisji są wysokie, jednak daleko im do cen rekordowych.

Źródło: pse.pl

Cena za tonę CO2 jest również stabilna i we wrześniu oscylowała między 81 a niecałe 86 euro, czyli między 370 a 396 zł. Warto przypomnieć, że rekordowa cena uprawnień do emisji została zanotowana w lutym br. i sięgnęła 100 euro za tonę dwutlenku węgla.   

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia