Stacje ładowania a przepisy prawne – co musisz wiedzieć przed rozpoczęciem inwestycji?

Etap prawny budowy stacji ładowania jest szczególnie ważny. Czy inwestycje w stacje ładowania zawsze jest prosta? Sprawdzamy!

Budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych może wydawać się skomplikowana już na poziomie technicznym, a co dopiero prawnym. Niewiele osób zastanawia się, co należy zrobić pod tym względem, aby uzyskać pozwolenie na powstanie i funkcjonowanie takiego obiektu. Jak mówi popularna sentencja: “nieznajomość prawa szkodzi”, dlatego też niezbędne jest zapoznanie się z obowiązującymi przepisami. Dzięki temu unikniemy ewentualnych kłopotów w realizacji naszej inwestycji. 

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Etap prawny budowy stacji ładowania jest szczególnie ważny. Czy inwestycje w stacje ładowania zawsze jest prosta? Sprawdzamy!

Podziel się

Przedstawione w artykule wskazówki odnoszą się głównie do ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów. W przypadku domowych urządzeń sytuacja ta jest znacznie prostsza i nie wymaga tylu kroków prawnych.

Etap I - wybór lokalizacji

Podstawową, a zarazem najważniejszą kwestią jest znalezienie odpowiedniego miejsca pod budowę stacji ładowania. Po wyborze odpowiedniej lokalizacji, która znajduje się jak najbliżej punktów odbioru, dobrze jest ją stosownie zabezpieczyć pod względem prawnym. Głównie mowa tutaj o pozyskaniu umowy najmu, która cechuje się jednak pewnymi ograniczeniami w kwestii okresu trwania. Właściciel gruntu w takim przypadku może pobierać procent od zysku z komercyjnej stacji ładowania. Warto także rozważyć, co może stać się po upływie ważności umowy najmu. Dobrym rozwiązaniem może być np. prawo pierwokupu, które daje nam możliwość wykupienia stacji po korzystnej cenie po zakończeniu ważności umowy. 

Etap II - budowa

Gdy już uzyskamy grunt pod nasze działania, możemy przejść do procesu budowy stacji ładowania. Chcąc zacząć budowę, musimy wystosować zgłoszenie budowlane zgodnie z art. 30 Prawa budowlanego. Natomiast jeśli obawiamy się odrzucenia naszej prośby, to warto skorzystać z drugiej opcji jaką jest sporządzenie planu sytuacyjnego. W takim wypadku konieczne jest sporządzenie go na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej opracowanej przez państwowy zespół geodetów i kartografów - jest to zgodne z art. 29 Prawa budowlanego. Dobrą wiadomością jest to, że stacja ładowania nie wymaga pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia. To znacząco ułatwia cały proces. 

Etap III - przyłączenie do sieci

Natomiast w przypadku przyłączenia stacji ładowania również mamy do wyboru dwie opcje. Równie dobrze możemy zdecydować się na przyłączenie stacji do wewnętrznej sieci budynku, przy którym się znajduje, lub podłączyć ją do sieci elektroenergetycznej OSD. Zdecydowanie prostsza jest ta pierwsza opcja, jednak jej wybór pociąga za sobą możliwy problem - brak dostatecznie dużej mocy przyłączeniowej. Dodatkowo taki krok uniemożliwia nam skorzystanie z tzw. e-taryfy dla stacji ładowania. Taryfa ta obniża koszty związane z zapewnieniem dostaw energii elektrycznej do infrastruktury ładowania. Dlatego też przyłączenie do sieci OSD jest dużo bardziej skomplikowane pod względem technicznym, ale niesie ze sobą dużo większe korzyści. 

Etap IV - eksploatacja

Mając załatwione kwestie lokalizacji i przyłącza można przejść do budowy. Po jej zakończeniu, gdy stacja jest już gotowa do działania, musi zostać dopuszczona do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT). Tutaj wkradają się pewne niejasności w kwestii tego, czy dana stacja ładowania rzeczywiście ma podlegać kontroli UDT. Nie wszystkie stacje muszą podlegać kontroli. Jednak nie jest jasne, czy np. obiekt służący do ładowania auta prezesa firmy podlega badaniu UDT czy też nie. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej w momencie, gdy ze wspomnianej stacji zaczynają korzystać także goście lub pracownicy. Dlatego też UDT zachęca wszystkich do wystąpienia o opinię na ten temat przed lub w trakcie budowy stacji. Taka decyzja znacząco przyspieszy oddanie stacji do użytku. 

Po przeprowadzeniu kontroli wreszcie możliwe jest uruchomienie stacji ładowania. Na etapie funkcjonowania również pojawia się wiele kwestii prawnych. Jednak w tym wypadku dotyczą one głównie modeli rozliczania się operatora z zarządcą lub właścicielem nieruchomości, lub z kontrahentem. Kluczem do właściwego opracowania bezpiecznych zasad budowy i funkcjonowania stacji ładowania jest dbałość o szczegóły. Należy pozyskać wszystkie właściwe dokumenty, podpisy i zgody. Oczywiście podstawą jest także wiedza na temat tego, jakie informacje są potrzebne. Budowy stacji ładowania nie można sprowadzić jedynie do kwestii technicznych. Jedynie kompleksowe podejście do problemu może zagwarantować sukces naszej inwestycji. 

Źródło: cclaw.com.pl

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia