PGE Nowa Energia podpisało ze spółką PGE Energia Odnawialna umowę, na mocy której energia elektryczna w należących do Grupy Kapitałowej PGE stacjach będzie pochodzić w 100 % ze źródeł odnawialnych.

Zgodnie z zawartą umową PGE Energia Odnawialna sprzeda PGE Nowej Energii gwarancje pochodzenia energii elektrycznej z OZE w wolumenie 370 MWh do wykorzystania w 2019 roku. Kolejne zostaną udostępnione w następnych latach. Tego typu gwarancja – wydawana od czterech lat przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – jest dla odbiorcy końcowego potwierdzeniem, że określona w dokumencie ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci została wytworzona ze źródeł odnawialnych.

Elektromobilność to ważny element transformacji polskiej energetyki. To już nie tylko stacje ładowania i samochody elektryczne, ale cały ekosystem, który sprawia, że transport staje się przyjazny środowisku. Ekologiczne są już zarówno pojazdy, jak i energia, która je zasila – mówi Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii.

Współpraca spółek

Grupa PGE jest liderem transformacji energetycznej w Polsce i jako pierwsza oferuje możliwość doładowania samochodu elektrycznego w pełni zieloną energią na wszystkich swoich stacjach. Zainicjowany projekt jest przykładem wzajemnie uzupełniającej się współpracy spółek z Grupy Kapitałowej PGE i poszukiwania efektów synergii tam, gdzie jest to możliwe.

Udział PGE w rozwoju polskiego sektora elektromobilności stale rośnie. Grupa sukcesywnie stawia stacje ładowania w całej Polsce, również w małych i średnich miastach.

Rozwijamy także usługi carsharingu, konsekwentnie uzupełniając flotę o samochody elektryczne. Chcemy, by rozwój elektromobilności był jednym z flagowych projektów PGE. Od dzisiaj z naszych stacji ładowania płynie wyłącznie zielona energia – mówi Paweł Śliwa, wiceprezes zarządu ds. innowacji PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Grupa PGE jest liderem w energetyce wiatrowej i wodnej. Podczas Forum Ekonomiczengo 2019 został tekże podpisany list intencyjny, który pozwala na rozwój projektów fotowoltaicznych. PGE wykorzysta tereny PKP do realizacji inwestycji w farmy słoneczne. Teraz przyszedł czas na wsparcie działań na rzecz elektromobilności.

Od dzisiaj kierowcy samochodów elektrycznych, którzy korzystają z usług PGE, będą mogli mieć pewność, że oprócz tego, że poruszają się ekologicznym środkiem transportu, dodatkowo zasilają go w 100 proc. ekologicznym paliwem – mówi Arkadiusz Sekściński, p.o. prezesa PGE Energia Odnawialna.

Na mocy przekazanych gwarancji cała energia elektryczna wykorzystywana do ładowania samochodów w sieci PGE Nowa Energia pochodzić będzie ze źródeł odnawialnych. Zakupione gwarancje wypełniają zapotrzebowanie na energię na stacjach PGE w Polsce, co najmniej do końca 2019 roku. Kolejne gwarancje grupa będzie nabywać w miarę zwiększania wolumenu energii wykorzystywanej przez naszych klientów.

Lider w OZE

Należąca do Grupy Kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna jest obecnie największym producentem zielonej energii w Polsce. Posiada 14 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz jedną farmę fotowoltaiczną na Górze Żar. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2188,9 MW.

Właścicielem i operatorem stacji ładowania jest PGE Nowa Energia. Obecnie spółka dysponuje ponad 50 punktami ładowania w 14 miastach w Polsce. W lipcu i w sierpniu 2019 r. PGE Nowa Energia uruchomiła nowe ogólnodostępne stacje ładowania w Bogatyni, Jeleniej Górze, Lublinie oraz w Szczytnej w województwie dolnośląskim. Tylko w ciągu ostatniego miesiąca, na wszystkich swoich obiektach spółka odnotowała ponad 1500 sesji ładowania samochodów elektrycznych. Ta liczba zwiększa się systematycznie, średnio o 10 proc. w każdym miesiącu.

Źródło: PGE

Redakcja GLOBEnergia