Stała biomasa jest wciąż dominującym odnawialnym źródłem ciepła w Europie

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

oze

Udział odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym rośnie. Rok 2017 odznaczył się wzrostem udziału OZE w całkowitym zużyciu energii brutto i wyniósł 17,5%, gdzie poprzedni 2016 r. osiągnął poziom 17%. Dane zostały zebrane i przedstawione przez EurObserv'ER, który wydał 18 edycję "Stanu energetyki odnawialnej w Europie".

Rozkład udziału poszczególnych sektorów OZE

Według danych przedstawionych przez EurObserv'ER, rozkład między różnymi sektorami energii ze źródeł odnawialnych niewiele się zmienił w okresie od 2016 do 2017 r.

  1. Stała biomasa- wciąż dominujące odnawialne źródło ciepła (78,6% łącznej liczby w 2017 r.), co stanowi 80,3 Mtoe zużycia.
  2. Pompy ciepła, czy to powietrzne, czy gruntowe, zapewniają Unii Europejskiej drugie co do wielkości źródło ciepła ze źródeł odnawialnych - 10,2% udziału i produkcji na poziomie 10,5 Mtoe.
  3. Odnawialne odpady komunalne (udział 3,7% i produkcja 3,8 Mtoe),
  4. Biogaz (3,6%, 3,7 Mtoe),
  5. Energia słoneczna (2,3%, 2,3 Mtoe),
  6. Energia geotermalna (0,8%, 0,8 Mtoe)
  7. Biomasa płynna ( 0,4%, 0,4 Mtoe).

Biomasa - surowiec, który będzie wyłączony z OZE?

Niedawno pisaliśmy o sprawie, która toczy się w sądzie UE. Grupa skarżących z Estonii, Francji, Irlandii, Rumunii, Słowacji, Szwecji i Stanów Zjednoczonych złożyła pozew przeciwko Unii Europejskiej. Powodem jest kwestionowanie włączenia biomasy leśnej do unijnej dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii.

Jeśli rozprawa sądowa rozstrzygnięta zostanie na korzyść skarżących, UE może zostać pozbawiona źródła energii, które obecnie stanowi blisko 80% energii odnawialnej! Czyli więcej niż energia słoneczna i wiatrowa łącznie.

Spadek udziału OZE w Polsce niekoniecznie spowodowany spadkiem zainteresowania branżą

Każde państwo członkowskie UE ma swój własny cel na 2020 rok. Cele krajowe uwzględniają początkowe różnice w kondycji państw, a także potencjał energii odnawialnej, ambicje i wyniki gospodarcze właściwe dla państw członkowskich.
Polska była jednym z dziewięciu krajów Unii Europejskiej, które w 2017 r. odnotowały spadek udziału odnawialnych źródeł energii z 11,3 % w 2016 r. do poziomu 10,9%.

Spadek udziału odnawialnych źródeł energii nie może być przypisany spadkowi końcowego zużycia energii odnawialnej, ale wyższemu wzrostowi końcowej konsumpcji energii nieodnawialnej (ropa, gaz, węgiel), postępowi technologicznemu oraz zmianie trybu życia i aktywności ludności kraju. Polska została zobowiązana do osiągnięcia w 2020 r. poziomu 15 % udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii. Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w ciepłownictwie systematycznie wzrasta i będzie wzrastać. Obecnie osiągnął on poziom około 15 %.

Cel trudny do osiągnięcia

Wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych w 2017 r. w całej Unii Europejskiej był nieco wyższy niż w 2016 r., kiedy to między 2015 r. a 2016 r. dodano 0,3 punktu procentowego. Jednak wciąż jest on poniżej zysków osiągniętych w 2012 r. (1,3 pp), 2013 r. (0,7 pp) i 2014 (0,8 pp). Obecna stopa wzrostu jest zbyt niska, aby osiągnąć cel na 2020 r., ponieważ musi wynosić co najmniej 0,83 punktu procentowego rocznie w okresie od 2018 r. do 2020 r.

Źródło: EurObserv’ER

https://globenergia.pl/biomasa-to-nie-oze-spalanie-biomasy-niezgodne-z-dyrektywa-oze-sprawe-rozstrzygnie-sad/

Zobacz również