W celu poinformowania Dystrybutora o podłączeniu mikroinstalacji do sieci, należy wysłać Zgłoszenie. Po jego weryfikacji Dystrybutor musi zamontować licznik dwukierunkowy, który będzie mierzył prąd pobrany i oddany do sieci.

Ewentualne wstrzymanie montaży liczników dwukierunkowych oznacza dla prosumentów nie tylko brak możliwości oddawania nadwyżek energii do sieci, ale w ogóle wyłączenie z możliwości korzystania z mikroinstalacji. Jak twierdzą firmy wykonawcze, przed podłączeniem licznika dwukierunkowego, wyprodukowana energia zostałaby naliczona jako zużyta, a więc klient musiałby za nią zapłacić! Czy prosumenci muszą obawiać się o wstrzymanie montaży liczników dwukierunkowych?

Stanowisko Grupy Energa

Energa działająca w północnej części Polski jako pierwsza oficjalnie poinformowała swoich klientów o zawieszeniu montaży liczników dwukierunkowych – do odwołania.

Na stronie internetowej grupy Energa można znaleźć informację, że z powodu SARS-CoV-2 Energa-Operator ogranicza zakres prac monterów realizujących w terenie czynności, które wymagają bezpośredniego kontaktu lub wizyty w siedzibie Klienta. Nie będą wykonywane takie czynności jak:

  • przyłączanie mikroinstalacji
  • parametryzacja liczników związana ze zmianą grup taryfowych
  • wymiana zabezpieczeń przedlicznikowych wynikająca ze wzrostu mocy przyłączeniowej/zamówionej
  • sprawdzenie/badanie liczników energii elektrycznej
  • wymiana legalizacyjna liczników
  • montaż plomb
  • odczyty reklamacyjne
  • demontaż licznika na zlecenie klienta

Jednocześnie Energa informuje, że wyjątek stanowi obsługa zgłoszeń dotyczących awarii/braku zasilania i montażu nowych liczników energii elektrycznej. W tym momencie kontakt z Energą jest mocno ograniczony i możliwy w zasadzie jedynie przez formularze zgłoszeniowe.

Redakcja otrzymała informację od jednej z firm wykonawczych, że mimo komunikatu Energa normalnie realizuje odczyty liczników energii elektrycznej u swoich klientów.

Stanowisko Grupy Enea

Enea poinformowała Redakcję, że w większości przypadków wymiana liczników prowadzona jest normalnie, gdyż większość z nich znajduje na zewnątrz budynku i nie ma zagrożenia bezpośredniego nawiązania kontaktu z klientem. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy licznik znajduje się w środku budynku. Wtedy monter ma prawo odmówić wymiany licznika, a klient musi liczyć się z opóźnieniami.

Stanowisko Tauron Dystrybucja

Na pytanie Redakcji o montaż liczników dwukierunkowych otrzymaliśmy następującą odpowiedź od Taurona:

W TAURON Dystrybucja wymiany liczników na dwukierunkowe nie zostały wstrzymane i jeśli licznik znajduje się w miejscu ogólnodostępnym, wymiany odbywają się zgodnie z terminami zgłoszeń gotowości instalacji przez klientów. W przypadku liczników w mieszkaniach lub lokalach, część klientów zwraca się do nas o przesunięcie terminu wymiany licznika.

Rzecznik Tauron dodaje, że wymiany odbywają się tam, gdzie klienci wyrazili zgodę na wejście do ich mieszkań lub lokali i przeprowadzenie prac oraz gdy klientowi zależy na szybkim terminie realizacji. Tauron zapewnia również, że wszystkie prace prowadzone są z zachowaniem podwyższonych zasad bezpieczeństwa osobistego pracowników i klientów.

Stanowisko PGE Dystrybucja

Firmy wykonawcze poinformowały nas, że opóźnienia w montażu liczników dwukierunkowych mogą wynikać nie z powodu epidemii koronawirusa, a z powodu małej liczby dostępnych liczników. Na oficjalne stanowisko PGE jeszcze czekamy.

Stanowisko firm wykonawczych

Firmy wykonawcze na razie nie widzą u swoich klientów problemów z montażem liczników dwukierunkowych w związku z obawą o rozprzestrzenianie się koronawirusa. Wyjątek stanowi Energa oraz liczniki znajdujące się w domu klienta, które jednak stanowią rzadkość.

Redakcja GLOBEnergia